Jaarkalender

Maart 2024

28 mrt 08:30 - 14:30

Studiedag Team; de kinderen zijn vrij

29 mrt 08:30 - 14:30

Goede Vrijdag; de kinderen zijn vrij

April 2024

1 apr 08:30 - 14:30

Tweede Paasdag; de kinderen zijn vrij

9 apr 08:30 - 09:00

Suikerfeest

19 apr 08:30 - 14:30

Koningsspelen

29 apr - 3 mei 08:30 - 14:30

Meivakantie

Mei 2024

6-10 mei 08:30 - 14:30

Meivakantie

17 mei 08:30 - 14:30

Studiedag Team; de kinderen zijn vrij

20 mei 08:30 - 14:30

Tweede Pinksterdag; de kinderen zijn vrij

21 mei 08:30 - 14:30

Studiedag Team; de kinderen zijn vrij

Juni 2024

17-21 jun 08:30 - 14:30

juni vakantie; de kinderen zijn vrij

Juli 2024

1 jul 08:30 - 09:00

Keti Koti

12 jul 12:30 - 13:00

School tot 12.30u i.v.m. Eindfeest

12 jul 16:00 - 20:00

Eindfeest

19 jul 12:30 - 13:00

School uit om 12.30u i.v.m. start zomervakantie