Kennismakingsgesprekken gr 1 t/m 7

08-10-2018

In verband met de kennismakingsgesprekken zijn de groepen 1 t/m 7 van ma t/m do om 12.30 uur uit.

vrijdag 12 oktober zijn de groepen 1 t/m 4 uit om 12.00uur

vrijdag 12 oktober zijn de groepen 5 t/m 7 uit om 12.30uur

School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Constructief communiceren met ouders is dan ook een belangrijk uitgangspunt van het Handelings Gericht Werken (HGW). Een goede communicatie tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen. Het is belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school van hun kind. Ouderbetrokkenheid is een zaak van het hele team en een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de school. De school heeft de regie en ‘zet de toon’ in de communicatie. Daarbij is het van belang dat ouders zich realiseren dat niet alleen de school, maar ook zijzelf het schoolsucces van hun kind kunnen bevorderen.

 

 

Terug naar boven