Kennismakingsgesprekken gr 1 t/m 7

07-10-2019

In verband met de kennismakingsgesprekken zijn de groepen 1 t/m 7 van ma en di om 12.30 uur uit. Woensdag is de school altijd al uit om 12.30 en de do en vrij van deze week zijn er geen aangepaste tijden. Wel vinden er na schooltijd de Kennismakingsgesprekken plaats.

School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Constructief communiceren met ouders is dan ook een belangrijk uitgangspunt van het Handelings Gericht Werken (HGW). Een goede communicatie tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen. Het is belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school van hun kind. Ouderbetrokkenheid is een zaak van het hele team en een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de school. De school heeft de regie en ‘zet de toon’ in de communicatie. Daarbij is het van belang dat ouders zich realiseren dat niet alleen de school, maar ook zijzelf het schoolsucces van hun kind kunnen bevorderen.

 

 

Terug naar boven