Wereldgodsdienst Jodendom

01-04-2019

Ieder schooljaar behandelen we in onze school een wereldreligie. Dit doen we omdat onze kinderen burgers zijn (en worden) van een maatschappij waar veel mensen samen leven,  met veel verschillende culturen en religies. Wanneer we meer weten van elkaar, dan hopen we dat tolerantie een beter en mooier begrip wordt. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en zijn onbevangen om in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden. Dit schooljaar komt de wereldreligie Jodendom aan bod. We doen dit aan de hand van voorwerpen uit een leskist. Door gebruik te maken van deze voorwerpen,  leren de kinderen over het Jodendom en gaan de kinderen ook in dialoog met elkaar. Daarbij is het niet de bedoeling elkaar te overtuigen, maar in te zien, of te ervaren dat een ander verhaal, gebruik of ritueel heel mooi en waardevol kan zijn. Daarnaast wordt er in iedere klas drie lessen gedaan die passend zijn. De leerlingen van enkele groepen brengen een bezoek aan de Joodse Synagoge. Dus wanneer uw kind deze periode met bijzondere vragen en verhalen thuis komt, dan zou het met Jodendom te maken kunnen hebben!

Terug naar boven