• Nieuwsbrief

schoolreisje, Kinderboekenweek...
nieuwsbrief

vraagteken NieuwsbriefWist u dat...

 • alle kinderen een leuk schoolreisje hebben gehad?
 • u al veel foto's en verhalen in Parro heeft langs zien komen?
 • er vandaag gewoon weer hard gewerkt is?
 • de kinderen een lui weekend verdienen?

Tussenfase één ouder per kind in de school...
U heeft in de aparte brief (gisteren) kunnen lezen dat wij u voor een tussenfase uitnodigen uw kind tot in het lokaal te brengen. Aan de inroosteren wordt hard gewerkt door de klassenouders (waarvoor dank). Met ingang van aanstaande maandag hopen wij dus ongeveer 5 / 6 ouders per groep binnen te mogen ontmoeten. We hopen dat u hier gebruik van maakt. Vraag graag uw kind wat hij/zij u wil laten zien en vertellen over hun eigen lokaal. Bijvoorbeeld: de eigen zitplaats, wat hangt er aan de muren en waarom, hoe werkt het met de TimeTimer en het stoplicht? Veel plezier! Verder in de Nieuwsbrief leest u nog over wat te doen bij klachten want we zijn nog niet van Corona in school af!

Luizen pluizen...
Ook vragen we de klassenouders het speuren naar hoofdluis na de herfstvakantie weer op te starten. In enkele groepen doen de beestjes dagelijks mee met de lessen. Dat gekriebel op de hoofden maakt de kinderen maar onrustig. U kunt dus een verzoek van de klassenouder verwachten.

Mini Marathon van Amsterdam...
Traditioneel wordt bij de grote marathon van Amsterdam van 17 oktober ook de kleine marathon (1km) van Amsterdam uitgezet. Al vele jaren rennen de kinderen van de St. Jozefschool mee. Leest u daarvoor graag de mail van meester Sjoerd. Kinderen kunnen zich persoonlijk opgeven à 1 euro bij meester Sjoerd. 

En dan ben je op kamp en beleef je dit...
2021 sept kamp 1
en stap je in een bootje...
2021 sept kamp 2
en spring je op de fiets...
PARRO 1633016690153 resized
en bouw je een hut...
20210922 171846 resized
en trek je onhandige schoenen aan...
2021 sept kamp 3
en heeft meester Sjoerd de juiste bril op...
PARRO 1633016675401 resized

Kinderboekenweek...
Van 6 tot 17 oktober vindt de landelijke Kinderboekenweek plaats. Heel graag doen we daar aan mee, omdat lezen hoog op onze onderwijsagenda staat. Uit onderzoek blijkt dat leesplezier (ook luisterplezier bij voorgelezen worden) èn leesmotivatie twee van de  succespeilers zijn van 'goed leren lezen' en daar kan de Kinderboekenweek een positieve bijdrage aan leveren. Het thema is dit jaar: 'worden wat je wil'. Een mooi thema voor kinderen want dromen over 'groot zijn', hoort bij de kinderfantasie. Natuurlijk doen de leerkrachten een beroep op u, want u bent inmiddels misschien al geworden (beroep) wat u wilde:). Dus als u een interessant beroep heeft, laat het de leerkracht weten en pitch in vol ornaat (kleding passende bij het beroep) in de groep van uw kind. De kinderen mogen op woensdag 6 oktober verkleed -in het beroep 'wat je worden wil'- komen.

Ook vindt de boekenmarkt weer als vanouds plaats. In de kleuterhal / speellokaal en hal van de groepen 3 en 4 zijn de markten waar u weer heerlijk even kunt snuffelen met uw kind om vervolgens een mooi boek aan te schaffen. 10% van de opbrengst gaat naar de schoolbibliotheek. Vooraf kunt u alvast hier snuffelen welke boeken er op de markt te koop zullen zijn. Het is handig om deze thuis alvast te bekijken om een goede doorstroom mogelijk te maken.

 • Donderdagmiddag 14 okt: groep 1/2 in de kleuterhal en speellokaal, groep 3 en 4 in hun hal.  Betalen is buiten in de buitenlucht 
 • Vrijdagmiddag 15 okt: groep 5 t/m 8 in de kleuterhal en speellokaal. De kinderen van de bovenbouw kunnen het liefst zelfstandig naar de boekenmarkt komen. Betalen is buiten in de buitenlucht.

Veel plezier met de boekenjacht!
PARRO 1633080125103

Namens de commissie
Anna Sworzanska, Lukas Geurts, Pauline Prins en Karuna Truyens (OR) en juffen Annemieke en Heleen

Betaalverzoek via Schoolkassa is uit...
Het betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage, kamp voor gr 8 en afgesproken overblijfbijdrage is gisteren uitgegaan via Parro. De huidige stand van betalingen is al ruim 68%. Wat fijn! Zo kunnen iig snel de bussen van het schoolreisje betaald worden.

Een teamfoto om een tijdvak vast te leggen...
2021 mondkapjes
Wat een vrolijkheid met al die lachende teamleden...

Richtlijnen voor testen...
U leest hier de richtlijnen zoals de GGD bij een positief getest kind ons adviseert. Nog steeds gaan we ervan uit dat er bij klachten getest dient te worden bij de GGD; een zelftest kan liever niet gebruikt worden bij klachten, maar juist bij geen klachten. Testen bij de GGD heeft tevens als voordeel dat zij data bijhouden en ons als school goed kunnen adviseren. Het is natuurlijk heel vervelend wanneer uw kind positief test terwijl hij/zij zich nauwelijks ziek voelt en het is natuurlijk ook maar de vraag of er kinderen zijn die helemaal geen klachten vertonen en waarbij het virus toch actief blijkt. Daarvoor zijn dus de zelftesten bedoeld. 

Ter informatie de GGD richtlijnen en de info die wij sturen als een kind van de groep positief test en in quarantaine moet.

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
U krijgt deze brief omdat in de klas van uw kind op school, een ander kind of medewerker is die corona heeft. 
Wat betekent dit voor uw kind?
Het kan zijn dat uw kind besmet is met het coronavirus. Meestal worden kinderen daar niet erg ziek van. Zolang uw kind geen klachten heeft die passen bij corona, mag uw kind naar school. Als later blijkt dat er in de klas meer besmettingen zijn, dan kan de GGD een aangepast advies geven.
Gezondheidsklachten
Houd de gezondheid van uw kind de komende 10 dagen goed in de gaten. Laat uw kind meteen testen als het klachten krijgt die passen bij corona zoals: 
• verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
• hoesten • benauwdheid of kortademigheid
• verhoging of koorts
• plotseling verlies van reuk en/of smaak. 
Maak dan een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl. 
Gebruik bij klachten nooit een zelftest. Totdat de testuitslag bekend is, blijft uw kind thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden. Op rivm.nl staat meer informatie over testen bij kinderen. 
Meer informatie of vragen 
We begrijpen dat de situatie kan leiden tot bezorgdheid en vragen. Twijfelt u over de klachten van uw kind, bel dan met de GGD. Is er binnen uw familie iemand die niet gevaccineerd is en erg ziek kan worden van corona? Op rivm.nl staat hierover meer informatie. 
Kijk voor specifieke informatie over corona en onderwijs op Rijksoverheid.nl en rivm.nl. U kunt ook bellen met het informatienummer 0800-1351
Met een vriendelijke groet,
GGD Amsterdam

Wijzigt uw emailadres en/of telefoonnummer...
geef dit dan direct door aan Vicky op v.hecker@askoscholen.nl . Het komt nog al eens voor dat dit gewijzigd is en dat wij dat niet weten. Thx. 

En zo beleef je het schoolreisje...
PARRO 1633021095071
komt er bijna een olifant op je pad...
PARRO 1633025454452
beklim je de hoogste berg...
PARRO 1633021160592 resized
speur je naar onder water leven...
PARRO 1633021083547 resized
wandel over diepe ravijnen...
PARRO 1633080612533
bedwing je een gevaarlijke rups...

Vacature GMR ASKO...
Iedere school in Nederland heeft een Medezeggenschapsraad. Dit is een raad waarin ouders en leerkrachten van de school zitten om mee te praten, te adviseren en in te stemmen over beleidszaken op de school. Ons bestuur heeft een overkoepelende MR. Dat orgaan heet de Gemeenschappelijke MR (GMR). En daar is nu een vacature voor oudergeleding ontstaan. Wij bevelen het van harte aan dat een ouder van onze school zitting heeft in deze raad. Er staan namelijk regelmatig onderwerpen op de agenda die ook onze school en ons personeel aangaan. Leest u graag hier de vacature en de informatie over de GMR. 

Amsterdamse Boekhandel zoekt Coöperatieleden...
Wij werken al wat jaren samen met de Amsterdamse boekhandel. Zij zijn op zoek naar leden om een coöperatie op te zetten. Heeft u interesse, Kijkt u dan graag even hier.

agendaBelangrijke data...

 • ma 4 okt school tot 12.30u gr 1 t/m 7 i.v.m. gesprekken...
 • di 5 okt school tot 12.30u gr 1 t/m 7 i.v.m. gesprekken...
 • ma 4 t/m vr 8 okt gesprekken met ouders/kinderen...
 • ma 11 en di 12 school tot 12.30u voor de gr 8
 • ma 11 en di 12 okt start adviesgesprekken gr 8...
 • woe 6 okt start Kinderboekenweek...
 • do 14 okt Boekenmarkt...
 • vr 15 okt Boekenmarkt...
 • ma 18 t/m vr 22 okt herfstvakantie...

Met vriendelijke groet,
Harro Rooijendijk en Reina Atteveld
schoolleiding