• Nieuwsbrief

goed doel, donderdag en vrijdag tot 12.00

 nieuwsbrief

vraagteken NieuwsbriefWist u dat...

  • de OR de school in kerstsfeer heeft gebracht?
  • de kinderen en het team hier optimaal van genieten?
  • u tijdens werk en onder het genot van een kopje koffie mee mag genieten via de nieuwsflits?

Corona en gedoe…
Afgelopen maandag hebben we twee groepen thuisonderwijs gegeven omdat we in de ochtend plotseling geconfronteerd werden met een positief geteste leerling die best wel verkouden in de groep heeft gezeten. De beide leerkrachten zijn direct diezelfde ochtend getest. Natuurlijk is er de weken ervoor feestelijk Sinterklaas gevierd en houden we de groepen niet meer separaat van elkaar zoals in juni. Zoals u leest, reageren wij best wel snel. Dit komt ook omdat er al op enkele ASKO scholen veel besmettingen onder kinderen zijn en zij gedwongen zijn hele groepen naar huis sturen om de school open te kunnen houden. Welnu…. Voor ons is het belangrijk de school open te houden en het kan dus voorkomen dat wij snel tot zeer snel reageren als we dat wenselijk achten. Want ondanks dat kinderen elkaar niet schijnen te kunnen besmetten zien we dat op meerdere scholen helaas kinderen besmet raken.

Cito’s in januari…
In januari vinden weer de landelijk genormeerde Cito toetsen plaats. U ontvangt daarvan altijd een uitdraai in het rapport van uw kind. Het kan voorkomen dat uw kind door ziekte of vanwege in quarantaine zijn afwezig is tijdens de afname van de toetsen. Dat is helemaal geen probleem. In het rapport ziet u dan de resultaten van de gewone toetsen vermeld staan. Is uw kind hersteld of uit quarantaine dan maken ze op dat moment de Cito’s. Voor het rapport ontvangt u in een later stadium dan de juiste uitdraai. Dit betekent dat we ervan uit gaan dat kinderen die ziek zijn of in quarantaine zitten echt thuisgehouden worden.

MR…
De MR is een nieuwe samenstelling natuurlijk begin van dit schooljaar weer van start gegaan. Vier ouders en vier teamleden nemen deze taak op zich om mee te denken met school, de processen te bewaken en te begeleiden etc. U heeft recht op de notulen. Voorheen stonden die achter de inlog. Bij de nieuwe website is dit nog in ontwikkeling. We vragen u nog even geduld hiervoor. Dit zijn de onderwerpen, die in de eerste twee vergaderingen aan de orde zijn geweest. Kennismaken met elkaar, OR begroting voor komend schooljaar, schooltijden, communicatie MR met ouders, status MR: reglement en statuten, groei, ventilatie gebouw. Zoals gezegd: de notulen komen a.s.a.p. beschikbaar in digitale omgeving alleen voor ouders van school.

Deelgebruik met Mirakel...
In het gebouw aan de Kalfjeslaan worden de lokalen van Mirakel alleen na schooltijd gebruikt. Amsterdam stimuleert de ontwikkeling van IKC's (Integraal Kind Centra) bij bestaande en nieuwe scholen. Vanuit deze visie streeft men er naar beschikbare lokalen optimaal in te zetten en samen te gebruiken. Het resultaat van deze ontwikkeling is dat de gemeente ook voor de St Jozefschool een nauwere samenwerking voorstelt tussen de Jozefschool en Mirakel. En dan met name op een effectieve bezetting van de ruimtes. Beide partijen (ASKO en Mirakel) hebben zich verbonden om deelgebruik te initiëren en uit te voeren. Dat betekent dat wij dit schooljaar de voorbereidingen gaan treffen om het gebouw, de samenwerking, de materialen, het meubilair, de mindset etc. op elkaar af te stemmen. Met als doel dat overdag in die ruimtes les gegeven kan worden en na schooltijd de Buitenschoolse Opvang plaats kan vinden. Moeten wij hier helemaal het wiel voor uitvinden? Nee, er zijn al veel scholen en BSO's die in goede samenwerking deelgebruik toepassen. Wij gaan samen op onderzoek naar die scholen en BSO's om ons te laten informeren.

Paarse Vrijdag...
In enkele groepen is vandaag aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een feestdag om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent, en ongeacht op wie je verliefd wordt. Naast dat Paarse Vrijdag een feestje is, is het ook bij uitstek een goed moment om meer te leren over gender. Want wat bedoelen we eigenlijk, als we het over ‘gender’ hebben? Zoals gezegd: in enkele groepen, dit vraagt volgend jaar om een serieuze uitbreiding. Er is immers al voldoende lesmateriaal beschikbaar. Ook is er een ruim aanbod aan boeken voor iedere leeftijd over genderdiversiteit. Zie hier de boekenlijst.

Kerstontbijt…
Zoals u heeft kunnen lezen is de kerstviering op donderdagochtend 17 december. Er wordt een ontbijt geheel verzorgd door school. Heeft uw kind allergieën? Geeft u dat graag even door aan de eigen leerkracht. Het kerstverhaal wordt gelezen, gespeeld, uitgebeeld en beleefd. In enkele groepen zal een kerstcircuitje plaatsvinden en natuurlijk komen er voldoende kerstliedjes en wellicht ook echte Chrismas Carols aan bod. Zo zijn we met elkaar goed voorbereid op een mooie Kerst thuis in klein familieverband. Wij hopen volgende week nog een mooie nieuwsflits voor u klaar te zetten. En weet u het nog? De dresscode mag ook op de vroege ochtend al Kerst chique zijn.

Donderdagmiddag 17/12 tot 12.00uur…
U heeft het gelezen. De eindtijd is op donderdag net als alle jaren op de donderdag om 12.00uur. Ondanks dat er geen avondprogramma is, maken we toch voldoende onderwijsuren, dus dat hoeft geen zorg te zijn.

Vrijdagmiddag 18/12 tot 12.00…
Ook vrijdag voor de kerstvakantie is het traditioneel een korte dag voor de hele school. Ondanks dat we helaas niet vervroegd op weg kunnen naar een vakantieadres of familie, laten we dit maar gewoon zo. Deze dag mag de dresscode foute kersttruien zijn.

 

Goed doel met Kerst…
De kinderen maken een mooi kerststukje voor een Goed Doel. Dat doel is dit jaar Stichting Friends of Kurland. Hoe komen we bij dit doel. Alexandro van groep 7 is in Zuid Afrika geweest en heeft meegeholpen in het dorp. Alexandro vertelt ook samen met z'n moeder aan alle kinderen van school het verhaalVer weg van Nederland, helemaal aan de zuidkust gelegen aan de Tuinroute van Zuid-Afrika
ligt een klein arm dorpje, genaamd Kurland Village. Hier wonen ongeveer 6000 mensen, waarvan 3000 kinderen. Er is 1 basisschool in het dorp, genaamd The Crags Primêr. Andere basisscholen en middelbare scholen liggen op minstens 20 kilometer rijden van Kurland
Village.

De Stichting Friends of Kurland is opgericht door Marc Schoon, eigenaar van reisbureau Madiva Travel. Samen met local en oud politieagent Pieter Janse van Rensburg wordt het geld dat via zijn reisbureau Madiba Travel bij de stichting terechtkomt, zorgvuldig besteed aan lokale projecten die Marc met zijn medewerkers en Pieter coördineren. Het doel van de stichting is om het dorp Kurland Village en zijn inwoners en met name de kinderen en jongeren te helpen, ter ontwikkeling en verbetering van het welzijn van het dorp en haar inwoners. Voor de lockdown is de stichting al jarenlang betrokken bij het verstrekken van voedsel, de lokale rugbyclub, netbal voor scholieren, Lien’s crèche voor de jongste kinderen en veel meer. Sinds april gaan noodgedwongen alle financiële middelen naar de soepkeuken en het ziet er naar uit dat dit zeker nog een tijd zal duren. Voor meer informatie: www.friendsofkurland.nl en 
www.facebook.com/friendsofkurland

De opbrengst van het kerststukje à €3,50 gaat geheel naar deze stichting. U ontvangt volgende week via Schoolkassa een betalingsverzoek hiervoor. De kinderen nemen zelf hun kerststukje mee naar huis.

agendaBelangrijke data…
• do 17 dec school tot 12.00uur
• do 17 dec kerstontbijt op school…
• vr 18 dec kerstvakantie om 12.00uur…

 

Met vriendelijke groet,

Harro Rooijendijk en Reina Atteveld
schoolleiding