• Nieuwsbrief

ouderbijdrage...
nieuwsbrief

vraagteken NieuwsbriefWist u dat...

 • nu zelfs juf Reina een Coronabesmetting doorlopen heeft?
 • zij dus keurig in quarantaine is geweest?
 • dit best een zware opgave was?
 • wij graag willen dat de positief geteste teamleden op de huidige stand (3) blijft staan?
 • dan de kans op groepen 'thuis' verkleind wordt?
 • wij dus verwachten dat kinderen, die ziek zijn, thuisblijven?
 • zij zo geen klasgenoten en leerkrachten kunnen aansteken?

Eerste periode zit erop...
De 'Gouden Weken' hebben een geweldig knallend einde gekregen met het schoolreisje, Kamp en Gi-Ga-Groen. U heeft via Parro veel kunnen lezen over bijzondere groepsvormende activiteiten. En daarom kunnen we een heel jaar voort met een stevige onderlinge band, een goede omgang met elkaar en de gemaakte afspraken en regels. Een fijne groepsdynamiek draagt bij aan plezier en leren. Betekent dit nu dat er nooit meer conflictjes zijn? Neen, dat betekent het niet. Er zal zeker onderlinge onenigheid zijn. En dat hoort er ook bij. Die sociale ontwikkeling van kinderen vraagt dat er geoefend moet kunnen worden in sociaal gedrag en sociale omgang. Je oefent door een moeilijke situatie te ensceneren of door bij een 'echt' conflict de reflectiemethode: 'Oeps, het ging even mis' met de kinderen door te nemen. De in de groep opgestelde afspraken en regels zijn hierbij het referentiekader. Dit is ook onderdeel van ons Pedagogisch Klimaat. Geïnteresseerd naar Oeps? Hier ziet u het reflectieinstrument (n.a.v. Korthagen). Een Oepsblad is dus geen sanctie, maar begeleidingsinstrument! Krijgt 'Gouden Weken' een vervolg? Jazeker wel, in de 'Zilveren Weken', na de Kerst. Gewoon alles weer even ophalen:)

Ouderbijdage en Overblijfbijdrage...
Beste ouders en verzorgers van de kinderen van de Sint Jozefschool,
Vorig jaar heb ik een korte opsomming gegeven van alle activiteiten die de ca. 20 enthousiaste leden van de Ouderraad (OR) elk jaar weer verzorgen! Ook dit jaar zijn we weer bezig om leuke activiteiten en uitjes te regelen, met als recentste voorbeeld het schoolreisje. Wat ons betreft was dit weer een enorm succes! Nu de Boekenweek bezig is, zijn we voor de komende maanden druk bezig een aanlegplek voor de stoomboot te zoeken en de schoorsteen te vegen voor de Kerstman! Helaas is er ook een minder leuk bericht. Velen zal het niet ontgaan zijn dat alles in de wereld duurder wordt. Met name de energieprijzen (vervoer) en de algemene kosten van eten en drinken. De St. Jozef heeft lange tijd hetzelfde bedrag als vrijwillige ouderbijdrage voor deze activiteiten. Het totale bedrag is al jaren €160 per kind waarvan er €80 is voor de activiteiten en €80 voor Mirakel, die de pleindienst faciliteert. De reserves van de ouderraad worden door de huidige inflatie hard aangetast. Vanwege de pandemie konden we een verhoging nog uitstellen, helaas is dat dit jaar niet meer mogelijk. U leest hier de eindafrekening (2021-2022) en de nieuwe begroting (2022-2023) in cijfers. In overleg met het bestuur van de OR, de MR en de schooldirectie hebben wij besloten om de bijdrage te verhogen met €20 naar €180 per kind t/m gr 7 (+ €90 voor kamp in gr 8). Dit doen we omdat wij de activiteiten, die wij belangrijk vinden, het plezier van de kinderen op school, willen kunnen continueren. Mocht u overleg willen over deze bijdrage dan kunt u contact opnemen met Reina. Hartelijk dank voor ieders begrip!
Michiel Jansen
Penningmeester Ouderraad Sint Jozef

Inning ouder- en overblijfbijdrage...
In de herfstvakantie ontvangt u het betaalverzoek voor deze ouderbijdrage. Zoals hierboven beschreven wordt dat verhoogd met €20 dus de bedragen worden per kind:

 • groep 1 t/m 7: €180,00 (€90 vrijwillige ouderbijdrage en €90 TSO (=overblijf))
 • groepen 8: €270,00 (dit is inclusief €90 voor het kamp)

Namens de OR, MR, schoolleiding hartelijk dank!

Juf Jeanette verhuist naar Zwolle...
Juf Jeanette van de Klaproos verlaat helaas onze school. Zij verhuist met haar gezin naar Zwolle. 
20221013 111221 resized
Het afscheid met de ouders, kinderen en collegae was erg leuk.We wensen haar veel leefgeluk in haar nieuwe (oude) omgeving.

Leesmotivatie...
Na 10 dagen het lezen volop in de aandacht gezet te hebben is hier nog een aardig artikel voor u 'om te lezen'. Wat zijn de inzichten om ook thuis de leesmotivatie en daarbij het leesplezier (twee voorwaarden om de leesvaardigheid te bevorderen) hoog te houden? Bron: Volkskrant van vandaag.

Berichtje vanuit de Augustinuskerk...
Afbeelding1
Komend jaar zal de eerste Communieviering gehouden worden op 23 april in de Urbanuskerk-Bovenkerk en is voor geheel Parochie Amstelland gezamenlijk. Kinderen die in groep 4 of hoger zitten kunnen hieraan meedoen. De voorbereidingslessen worden ook gezamenlijk gedaan, in de pastorie van de Urbanuskerk, op een aantal zondagochtenden tussen 10.00 en 12.00 uur. De eerste bijeenkomst is op 27 november. De eerste ouderavond zal gehouden worden op donderdag 17 november. Ouders kunnen hun kind(eren) tot begin november opgeven via secretariaat@rkamstelland.nl    of via het secretariaat 020-646 06 83. Graag de naam van uw kind, geboortedatum en in welke groep uw kind zit, uw mobiele tel.nummer en emailadres vermelden. U ontvangt daarna een bevestiging en alle relevante gegevens.
Marian den Blanken,
Secretariaat Parochie Amstelland

 

MidHerfstMokum...
logo Dynamo
De herfstvakantie staat alweer voor de deur met traditiegetrouw als start jullie deelname aan de mini marathon! Naast de mini marathon op zondag 16 oktober, hebben wij nog meer activiteiten die wij organiseren in de herfstvakantie. Wij hebben een MidHerfstMokum programma waarbij inschrijven nodig is via de Talententent. Doen hoor...erg leuk...
Dynamo

Fijne vakantie...
Het team wenst u en uw gezin een heerlijke herfstvakantie toe.
1A4909DD4CA194E7941692149521959B paddestoel
Lekker erop uit zouden we zeggen.

agendaBelangrijke data...

 • ma 17 t/m vr 21 okt herfstvakantie...
 • vr 2 dec Sinterklaasviering...
 • di 6 dec start school 9.30u...
 • woe 7 dec studiedag team; kd zijn vrij...
 • do 22 dec school tot 12.30u...
 • do 22 dec kerstdiner 17.30u-18.30u...
 • vr 23 dec school tot 12.30u...
 • ma 26 dec t/m vr 6 jan Kerstvakantie...

Met vriendelijke groet,
Harro Rooijendijk en Reina Atteveld
schoolleiding