• Nieuwsbrief

onderwijs op afstand en noodopvang

nieuwsbrief
Het team van de St. Jozefschool wenst u en uw gezin een goed en beter dan ...twee-nul-twee-nul...2021!

Onderwijs op Afstand...
Afgelopen maandag zijn we gestart met het geven van Onderwijs op Afstand. Het begon allemaal direct al ingewikkeld door een forse storing van de systemen, die zelfs het NOS journaal haalden. Het blijft soms onbegrijpelijk dat dit ondanks dat men weet dat heel Nederland (we hebben net de 17.000.000 inwoners nog niet bereikt, geloven wij:)) achter het scherm zit, er toch te weinig capaciteit bleek. Leest u hieronder de welgemeend excuus van de (mede) verantwoordelijke de Rolfgroep.

Excuus van de Rolfgroep...
Wat een domper: Wil je na de kerstvakantie starten met het thuisonderwijs, laat ZuluConnect het door technische storingen tijdens de opstart afweten! Voor jou en voor de ouders en kinderen thuis geen prettige start van het nieuwe jaar.
Kwaliteit en hart voor leren staan bij ons altijd voorop. Dat wij daarin de afgelopen dagen tekort zijn geschoten, raakt ons enorm. Naast onze oprechte excuses bieden we je daarom ook twee online lessenseries en een e-college van een van onze onderwijsadviseurs aan. 
We hopen dat je hier met plezier gebruik van maakt.
Met vriendelijke groet,
de Rolf groep

Noodopvang...
Naast het verzorgen van onderwijs op afstand regelt school met de eigen beschikbare middelen en mankracht ook de noodopvang voor ouders in essentiële beroepen. Dit is een ingewikkelde klus voor school. We vinden het belangrijk dit ook met u te delen. Daarnaast vragen wij u alleen van deze opvang gebruik te maken als het echt niet anders kan. Ook dit heeft vandaag het NOS nieuws gehaald: 'Noodopvang van scholen en kinderopvang zit vol'. Als we straks de halve school moeten opvangen is voor deze kinderen de kwaliteit van onderwijs in het geding. Er is echt maar een klein deel van het team beschikbaar.

Wat maakt het ingewikkeld?

 • Het zijn veel kinderen die opgevangen moeten worden; we hebben 5 groepen op school
 • Er is een beperkt aantal teamleden beschikbaar, namelijk de kleuterleerkrachten (die niet dagelijks online lesgeven), onderwijsassistenten en IB-ers. Alle groepsleerkrachten geven namelijk online les en zijn dus niet beschikbaar.
 • Het zijn iedere dag andere teamleden, maar wel 7 per dag; dit is lastig voor de continuïteit van het proces
 • De samenstelling van de kinderen wisselt per dag
 • Het betreft kinderen uit de groepen 3 t/m 7; dat betekent een breed scala aan lesstof, waar bovengenoemde teamleden normaliter geen les in geven 
 • Ook hier zijn ICT ingewikkeldheden

Maar er is wel een strak rooster (dat werkt), goede onderlinge communicatie om de 'tips en tops' in de uitvoering te delen en voor de kinderen ook ontspanning en dagelijks gymnastiek met meester Sjoerd.

Onderwijs op afstand...
De leerkrachten merken dat de kinderen thuis enorm goed meedoen met de lessen. Veel kinderen zijn alert en kunnen heel zelfstandig aan de gang. Ze worden natuurlijk enorm ict vaardig; regelmatig gaat er een handje omhoog om een opmerking te maken of een vraag te stellen. De eigen mail wordt gebruikt om feedback op het gemaakte werk van de leerkracht te krijgen. Complimenten hoor! Bij de jongste groepen zitten nog wel eens wat ouders naast de kinderen. Dat zal steeds minder nodig zijn. Waarschijnlijk kunnen ze iedere dag het nog meer zelfstandig. Geef ze maar het vertrouwen:). U kunt altijd even contact opnemen via de mail met de leerkracht als er iets is. Ook de leerkracht zal u mailen als dat nodig is. Volgende week ontvangt u een kleine enquête waarin u feedback kan geven. Wellicht zijn er wederom wat puntjes op de i te zetten. 

Rapport en rapportgesprekken...
Zoals u eerder heeft kunnen lezen ontvangt u -met wel of geen Cito gegevens- het rapport (nu ook voor groep 8 op 29 januari) van uw kind op 28 januari. De rapportgesprekken vinden in de week van 1 februari plaats. Deze gesprekken worden gevoerd via Teams. U wordt door de leerkracht via Parro uitgenodigd om in te tekenen op een voor u handige tijd. De adviesgesprekken van de groepen 8 vinden ook via Teams op 3 en 4 februari plaats. Nog even belangrijk om te weten: op donderdag 4 feb en vrijdag 5 feb is er een halve dag onderwijs vanwege deze gesprekken.

agenda

 • do 28 jan rapport mee...
 • ma 1 feb t/m vr 5 feb rapportgesprekken via Teams...
 • woe 3 en do 4 feb adviesgesprekken gr 8 via Teams...
 • do 4 en vr 5 feb school tot 12.30uur...
 • vr 19 feb studiedag team; de kinderen zijn vrij

 

Met vriendelijke groet,

Harro Rooijendijk en Reina Atteveld
schoolleiding