• Nieuwsbrief

o.a. schooltijden, koningsspelen...
nieuwsbrief

vraagteken NieuwsbriefWist u dat...

 • de Amstelveense Bomenschool blij is dat veel kinderen thuis een boompje gaan verzorgen?
 • wij ook heel handig alle boompjes aan ieder kind hebben meegeven?
 • er onverwacht veel boompjes overbleven?
 • die boompjes snel ook een bestemming kregen?
 • wij heel onhandig zomaar een hele groep vergeten waren?
 • wij met een spurt achter nog meer boompjes bij de Bomenschool aanmoesten? 
 • er na één telefoontje nog een hele doos met thuiskweekboompjes beschikbaar was?
 • de kinderen van groep 7a nu ook allemaal een boompje hebben?

Maatregelen...
Inmiddels zijn we al wat maanden op weg met de uitvoering van de Coronamaatregelen, waar we ons strak aan proberen te houden. Dat betekent niet dat wij binnen school geen sores hebben gehad met de besmettingen. Er zijn al 7 teamleden, die het virus hebben gehad en afwezig waren of vanwege verplichte quarantaine of helaas (behoorlijk) ziek zijn geweest. Maar ook al veel kinderen die positief getest zijn gebleken. Deze week hebben we voor het eerst een groep volgens de laatste richtlijnen in quarantaine moeten zetten. Ze waren vandaag na een negatieve test op de 5e dag vrolijk weer op school. We moeten dit echt allemaal officieel uitvoeren. We prijzen ons gelukkig dat 't tot op heden beperkt is gebleven tot enkele acties met hele groepen. Maar we ervaren het als een dun lijntje. Iedere keer dat er bij ons een besmetting gemeld wordt, slaan we aan het tellen van de dagen van mogelijke incubatietijd en is er contact met de GGD (ook in het paasweekend bleek dat het geval). Het is een arbeidsintensief proces waarbij we hopen steeds de goede keuzes te maken. Voor alle duidelijkheid nog even het volgende: als een groep verplicht 5 dagen in quarantaine moet dan kunt u uw kind op de 5e dag laten testen. Deze test moet een PCR test zijn en mag geen sneltest van de apotheek zijn. We gaan ervan uit dat alle ouders -indien dit speelt- zich hier ook aan houden. Wilt u uw kind niet laten testen? Dat mag natuurlijk, dan blijft uw kind 10 dagen in quarantaine. 

Schooltijden...
Het proces rondom het moderniseren van de schooltijden speelt al een tijdje. Er zijn al wat inventariserende werkgroepjes aan het werk geweest, van waaruit de schoolleiding nu een voorstel heeft kunnen formuleren. We gaan daarom een volgende fase in van het proces. De schoolleiding heeft twee modellen, die zij geschikt acht en waarvan gedacht wordt dat er voldoende draagvlak onder teamleden is, voorgesteld aan de Personeelsgeleding van de MR (PMR). Zodat de PMR een raadpleging onder het team kan houden. Wat vinden de individuele leerkrachten ervan kijkende naar de kinderen, het lesprogramma en werktijden voor zichzelf?

Deze twee modellen zullen ook aan de Oudergeleding van de MR (OMR) voorgesteld worden. Los daarvan willen we natuurlijk u -alle ouders- informatie geven over deze twee schooltijdenmodellen. Hoe informeren wij u hierover? In vroeger tijden zou er gewoon een ouderavond belegd worden. Maar nu sturen wij u binnenkort een filmpje met een PowerPoint en een Infographic met informatie. Wij vragen u die met aandacht te bekijken en te beluisteren. Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, verzoeken wij u die per mail te stellen. We zullen de meest voorkomende vragen en antwoorden dan weer met u delen. De OMR zal daarna onder u ook een raadpleging houden waar u uw mening / uw voorkeur kunt aangeven. De oudergeleding van de MR (OMR) zal uw bijdrage ter harte nemen. Gezamenlijk zal de MR dan tot een keuze voor instemming kunnen komen. 

Notulen MR...
U heeft dit schooljaar nog weinig notulen ontvangen van de MR. Dit ligt aan de nieuwe website. De mogelijkheid voor 'achter de inlog' is nog niet standaard ingebouwd in deze website, dus ontvangt u ze voorlopig even als bijlage. 

Koningsspelen...
Woensdag 21 april (kleuters) en vrijdag 23 april (3 t/m 8) beloven leuke sportieve oranje dagen te worden. Dit jaar houden we geen sportdag als invulling van de Koningsspelen vanwege Corona, maar hebben we gekozen voor een andere aanpak. We organiseren namelijk voor de kleuters en groepen 3 t/m 8 een sponsorloop. Dit wordt dan de derde Sponsorloop van de St Jozefschool; het wordt een mooie traditie. En een prijsje ligt natuurlijk klaar bij de finish!

Het goede doel van de loop is het Jeugd Fonds Sport Amsterdam. Dit fonds komt direct in actie voor kinderen in de buurt en betaalt de contributie voor sportclubs als ouders dit niet kunnen betalen. Een mooi, sportief en ook koninklijk waardig doel dus.

Eerder hebben we via de oude website de sponsorloop 'handig'  kunnen regelen voor de kinderen. Deze nieuwe website biedt die service (ook) nog niet. En onder de huidige omstandigheden sturen we onze kinderen natuurlijk niet langs de deuren. Via Schoolkassa ontvangt u daarom een vrijblijvend verzoek voor sponsoring à €2,50 om er toch voor de kinderen het gevoel van een echte sponsorloop van te maken. Wellicht worden de kinderen nog actief om oma/opa, tante/oom te bellen, maar dat hoeft niet. Alle beetjes helpen en niets moet. Belangrijk is dat het leuke en sportieve oranje gekleurde dagen worden. Het zijn gewone schooldagen waarbij geen ouders aanwezig zijn.  Helaas, maar zo is het nu eenmaal nog even! Alleen de ouders van de OR zijn er en zij assisteren meester Sjoerd.
Meester Sjoerd en de Ouderraad

 

vraagteken Nieuwsbrief

 • ma 12 apr t/m vr 16 apr workshops druktechnieken... 
 • woe 21 apr Koning-sponsorloop-spelen kleuters...
 • vr 23 apr Koning-sponsorloop-spelen 3 t/m 8...
 • ma 26 apr t/m vr 7 mei meivakantie...
 • do 13 mei Hemelvaart...
 • vr 14 mei vrije dag...
 • ma 17 t/m vr 21 mei workshops filosoferen...
 • ma 24 mei Tweede pinsterdag...
 • di 25 mei studiedag team; kd zijn vrij...

 

Met vriendelijke groet,

Harro Rooijendijk en Reina Atteveld
schoolleiding