Brede school

In ons schoolgebouw geven we met vier partners invulling aan de Brede School St. Jozef. 
Op de eerste plaats is dat de Asko. Asko staat voor ‘Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs’. De Asko is verantwoordelijk voor het besturen van 32 katholieke basisscholen in Amsterdam en omstreken. Onze school valt onder dit bestuur. De tweede partner in de Brede School is NSO Mirakel, een particuliere organisatie voor naschoolse opvang. De derde partner is het stadsdeel Zuid, eigenaar van de sportzaal. In deze zaal hebben onze kinderen gymles en NSO Mirakel maakt hiervan in de middagen na schooltijd gebruik. Daarnaast wordt de zaal door het stadsdeel verhuurd aan plaatselijke sportverenigingen. De vierde partner is Stichting Dynamo. Zij bestuurt peuteropvang de Speelweide, die zich op de benedenverdieping van ons gebouw bevindt.

Het Brede School-concept is in augustus 2006 van start gegaan en zal de komende jaren verder groeien en ontwikkelen. Op dit moment telt onze school ongeveer 440 leerlingen, verdeeld over 18 groepen. De school staat onder leiding van een directeur, 28 groepsleerkrachten, één vakleerkracht lichamelijke opvoeding, een identiteitsbegeleider (voorheen catecheet), een onderwijsassistent, twee Intern Begeleiders, een Remedial Teacher, een conciërge en een administratief medewerkster. Voor het overblijven is een overblijfcoördinator aangesteld. De kinderen spelen in de pauze buiten onder toezicht van de Pedagogisch Medewerkers (PM-ers) van de onze partner in de Brede School BSO Mirakel.


Terug naar boven