Continurooster

Onze school heeft een eigen variant op het continurooster. Alle kinderen blijven in de middagpauze over op school en lunchen in het eigen groepslokaal onder begeleiding van de eigen leerkracht. Groep 1 t/m 4 blijft op maandag, dinsdag en donderdag over, groep 5 t/m 8 ook op vrijdag. Iedereen neemt zelf eten en drinken mee. Na het eten gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht van Pedagogisch Medewerkser/sters (PM-ers) van onze partner in de Brede School NSO Mirakel.

De algehele overblijfcoördinatie ligt in handen van Heleen de Gans. Voor het overblijven betalen alle ouders een overblijfbijdrage. De opbrengst wordt gebruikt om NSO Mirakel te betalen. Het wordt ook besteed aan nieuw spelmateriaal voor tijdens het overblijven. De overblijfbijdrage is € 80,-- op jaarbasis voor de groepen 1 t/m 8. Bij ons op school wordt de financiële afhandeling van het overblijven verzorgd door de penningmeester van de ouderraad.

Voor de groepen 3 t/m 8 stelt de Ouderraad een budget beschikbaar voor de aanschaf van buitenspeelgoed. Aan het speelgoed worden uiteraard nogal wat eisen gesteld:

  • veiligheid staat voorop! Dus geen harde ballen en geen houten hockeysticks.
  • het speelgoed moet passen bij de leeftijd van de kinderen.
  • zowel voor jongens als voor meisjes moet er uitdagend speelgoed zijn.

Voor de kleutergroepen wordt het speelgoed ingekocht door de betreffende juffen.

Mocht u suggesties hebben, graag!

Dat kan met een briefje in de bus van de Ouderraad of een reactie geven via de mail aan de Ouderraad of aan Heleen de Gans, overblijfcoördinator.


Terug naar boven