Overblijven

Onze school heeft een eigen variant op het continurooster. Alle kinderen blijven in de middagpauze over op school en lunchen in het eigen groepslokaal onder begeleiding van de groepsleerkracht. Groep 1 t/m 4 blijft op maandag, dinsdag en donderdag over, groep 5 t/m 8 ook op vrijdag. Iedereen neemt zelf eten en drinken mee.
 

  Lunchen met de leerkracht

Buitenspelen o.l.v. Pedagogisch Medewerkers/sters

Kleuters 11.45 uur 12.00 - 12.30 uur
Groepen 6, 7 en 8 12.15 uur 12.30 - 13.00 uur
Groepen 3, 4 en 5 12.45 uur 13.00 - 13.30 uur

 

De leerkrachten lunchen met de kinderen in het lokaal. De kinderen nemen zelf een belegde boterham mee en drinken melk (via www.schoolmelk.nl) of sap van thuis. Daarna gaan de kinderen onder toezicht buitenspelen. Deze pleindienst wordt uitgevoerd door Pedagogisch Medewerker/sters (P.M.-ers) van NSO Mirakel. De overblijfcoördinator Heleen de Gans is als intermediair de contactpersoon tussen de P.M.-ers en de directie en de leerkrachten.  De P.M.-ers zijn de vaste gezichten op het plein en herkenbaar aan de rode T.shirts van Mirakel. De schoolregels en -afspraken worden regelmatig over en weer besproken. 

De kosten van deze pleindienst bedraagt €80,00 per jaar per kind. Hiervan wordt NSO Mirakel betaald, maar er wordt ook budget besteed aan buitenspeelgoed. De ouderraad verzorgt de inning hiervan (het liefst via een machtiging) en zorgt voor de betaling van de factuur van NSO Mirakel.  

Mochten er hierover nog vragen/suggesties zijn,  dan kunt u die mailen naar de ouderraad: stjozef.or@askoscholen.

 


Terug naar boven