Op dit moment hebben we van ieder leerjaar twee groepen. Een A en een B groep.
De groepen zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld. Dit schooljaar gaan we onderzoeken of het mogelijk is om in de toekomst de kinderen vanaf groep 6 opnieuw in te delen. Hierbij wordt gekeken naar een gebalanceerde indeling op basis van cognitieve als ook sociaal emotionele vaardigheden.

PARRO 1601990678982