Op dit moment hebben we van ieder leerjaar drie groepen. 
De groepen zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld. Dit schooljaar gaan we onderzoeken of het mogelijk is om in de toekomst de kinderen vanaf groep 6 opnieuw in te delen. Hierbij wordt gekeken naar een gebalanceerde indeling op basis van cognitieve als ook sociaal emotionele vaardigheden.

 20200930 110105