In de onderbouw vinden wij het belangrijk dat de kleuters ‘vertrouwd raken’ met hun schoolomgeving voor de komende 8 jaar. Ze ontmoeten andere kinderen, sluiten vriendschappen en leren samenspelen en samenwerken (relatie) en leren zo van en met elkaar. Zo wordt de basis gelegd voor de komende schooljaren. De kleuterklas vraagt van het kind zelf ‘taken’ uit te voeren (competentie) zoals het zelf ophangen van jas en tas.  Bij het kiezen bij het kiesbord ontwikkelt het kind zelf keuzes maken (autonomie). De leerkracht begeleidt het spel van de kinderen door: voor te doen, vragen te stellen, bij te sturen en uit te dagen . De leerkracht creëert een veilige omgeving waarin de kinderen vertrouwd raken met hun school. Zo ontwikkelen de kinderen zelfvertrouwen. Ouders gaan samen met de kleuter deze ontdekking van de nieuwe omgeving aan. Dit is mijn klas; mijn juf; mijn plek; hier speel ik graag. 

St Jozef posterA4 OB