Middenbouw

Bent u benieuwd waar de kinderen in de groepen aan werken en mee spelen? Wilt u op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Kijkt u dan graag onder de knop van de groep. U kunt kiezen uit nieuws en uit het klassenboek. Veel plezier.

De groepen 3

In groep 3 leren we lezen, schrijven, rekenen, wereldoriëntatie, muziek en knutselen.  We leren lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen‘. Daarvoor gebruiken we allerlei materialen. Deze materialen zijn zeer uitnodigend en divers, zoals wandplaten, letterdozen, woorddozen, ‘klikklakboekjes’, leesspelletjes en nog veel meer. Kinderen leren zelfstandig te werken o.a. in een circuit. Ze doen dan creatieve activiteiten, ze werken op de computer of ze doen lees-, taal- of rekenspelletjes. Per ronde kunnen de activiteiten worden aangepast. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een goed handschrift. We doen allerlei motorische oefeningen en we letten op een goede zithouding en potloodgreep. De kinderen leren de letters schrijven van de methode ‘Pennenstreken’. Voor het rekenonderwijs komen allerlei bewerkingen tot 20 aan de orde, zoals optellen, aftrekken, splitsen, aanvullen en verdelen. Vaak werken we met projecten of thema’s. Dan komen praktisch alle vakken aan de orde, zoals ook beeldende vorming en muziek, aan de hand van één onderwerp. Kortom: er wordt spelenderwijs veel geleerd!

We beschikken in de groepen 3 over digitale schoolborden. Er zijn enorm veel mogelijkheden met deze digiborden. We zijn geabonneerd op de materialen die bij de lees- en bij de schrijfmethode horen. Een nieuwe dimensie voor het onderwijs! 

De groepen 4

In groep 4 gaan we met lezen, schrijven en rekenen verder op de ingeslagen weg van groep 3. De kinderen leren een heleboel nieuwe dingen! Bij rekenen de tafels, klokkijken, sommen tot 100 en verder automatiseren. Bij het spellingonderwijs de klinkers en medeklinkers, woorden met ng/nk, woorden die eindigen op d/t, woorden met z/s, woorden met f/v, het verschil tussen de enkele en dubbele klinkers en medeklinkers en de daaraan verbonden klanken. Bij het taalonderwijs is er aandacht voor taalbeschouwing, woordenschat, leesbegrip en stellen oftewel verhaaltjes maken. En bij het schrijfonderwijs het schrijven en toepassen van hoofdletters. Ook krijgen onze kinderen les in verkeer, gymnastiek, muziek, handvaardigheid, techniek, kijken we naar schooltelevisie én… mogen de kinderen een spreekbeurt doen! Levensbeschouwelijke vorming wordt begeleid door onze identiteitsbegeleider. Daarbij wordt er in groep 4 meer aan zelfstandig werken gedaan en werken we vaak met een circuitvorm.

We beschikken in groep 4 over digitale schoolborden.

De groepen 5

In groep 5 krijgen de kinderen naast de vertrouwde vakken op het gebied van wereldoriëntatie ook een aantal nieuwe vakken aangeboden.  Biologie, aardrijkskunde en geschiedenis zullen vanaf nu iedere week gegeven worden. Hierbij gaan we uit van herkenbare onderwerpen voor de kinderen. De vertrouwde vakken worden na de kerstvakantie steeds meer aangeboden in de vorm van kleine taken. De kinderen krijgen dan ’s ochtends instructie, waarna ze zelf een planning maken binnen een bepaalde tijd. Op deze manier leren ze plannen en zelfstandig werken. Bij het rekenonderwijs gaan we in op de tafels boven de tientallen, digitale en analoge tijd, sommen tot 1000 en natuurlijk automatiseren. Bij het spellingonderwijs wordt de stof van groep 4 uitgebreid. Er zullen nu meerdere spellingregels in een woord voorkomen. We oefenen woorden met ou-au, nk-ng, -ig -lijk en de s-z.  Bij het taalonderwijs is er aandacht voor taalbeschouwing, woordenschat, leesbegrip en stellen. Hierbij zal steeds meer gelet worden op hoofdletters en leestekens. Schrijven, verkeer, muziek, handvaardigheid, techniek en levensbeschouwelijke vorming komen ook dit jaar nadrukkelijk aan bod. De nieuwe digitale schoolborden zijn hier een grote hulp bij. 

Vanaf groep 5 gaan de kinderen voortaan ook op vrijdagmiddag naar school. Dat vinden de kinderen geweldig, want dan horen ze bij de grote kinderen van de St. Jozefschool!

 

Het Welkomstbericht 2018-2019 is uit. U kunt het hier lezen.


Terug naar boven