Onze manier van werken

Ons lesplan is erop gericht dat alle kinderen hun talenten op een plezierige wijze ontdekken en ontplooien. Wij kiezen voor een klassikaal systeem met ruime aandacht voor de verschillende talenten van kinderen. Zo hebben we aparte begeleiding voor zorgkinderen en is er verrijkingsstof voor vlottere leerlingen. In de visie van de Jozefschool willen we bewegen van ‘moeten en mogen’ naar ‘willen en doen’. Natuurlijk speelt de leerkracht daar een essentiële rol in. We werken volgens het Gip-model. Dat is een organisatiemodel voor het klassenmanagement dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van leerlingen.

Wij leggen de nadruk op de houding van leerling tot medeleerling. Wij onderstrepen het belang van een positieve en open houding ten opzichte van de ander. Zowel in woorden als in daden. Voor de overdracht van deze normen en waarden baseren wij ons op de katholieke traditie. Dat betekent voor ons dat we de verhalen uit de Bijbel lezen en gebruiken als aanknopingspunt om bij de kinderen een positieve houding ten opzichte van de medemens te onderstrepen. Mede door de verscheidenheid in achtergrond bij onze leerlingen komen de andere godsdiensten en hun overeenkomsten ter sprake. Ieder schooljaar kiezen we een religieuze stroming die we nader belichten. Wilt u meer weten over het inhoudelijke lesplan per groep? Lees graag verder in de schoolgids. Wilt u meer weten over de activiteiten in de groepen? Ga dan naar de jaaragenda of de pagina's van de groepen zelf!


Terug naar boven