Resultaten

Op de Jozefschool hechten wij belang aan goede resultaten. Maar het is zeker niet alleen het resultaat dat telt. Wij streven naar een schooltijd waarin kinderen plezier hebben in het werk en in het spel. Want plezierig leren, leert beter!
Meetbare resultaten zijn bij ons de gegevens op het rapport, de resultaten van het leerlingvolgsysteem en in groep 8 de Cito-eindtoets. 
Onderstaand treft u de gemiddelde scores van de Cito-eindtoets van onze school in de afgelopen jaren. Ter verduidelijking: de maximum score is 550, de minimumscore is 501.

In 2010 542,6
In 2011 541,8
In 2012 542,1
In 2013 541,9
In 2014 541,6
In 2015 543,9

 

De kwaliteitsmeter

Op 5 december is de tweede Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam gepubliceerd. De Kwaliteitswijzer geeft een feitelijk inzicht in de kwaliteit van onderwijs per school. Voorbeelden zijn het oordeel van de Onderwijsinspectie, het aantal leerlingen, de score van de Cito-eindtoets en de schooladviezen, maar ook schoolprestaties tussentijds op taal en rekenen.

Voor ouders is dat belangrijke informatie om zich een volledig beeld over een school te kunnen vormen. Goed onderwijs is immers meer dan een prettige sfeer en vriendelijke ontvangst. Het gaat er ook om dat u als ouder inzicht krijgt in de voortgang van uw kind op bijvoorbeeld lees- en rekengebied. Transparantie over kwaliteit van onderwijs houdt iedereen scherp en leidt tot hogere betrokkenheid van ouders.
De Kwaliteitswijzer is samengesteld met openbare gegevens en is een gezamenlijke uitgave van de Amsterdamse schoolbesturen van Primair Onderwijs en de gemeente.
 
De Kwaliteitswijzer is via onderstaande snelkoppeling te bereiken.

Niet in alle browsers komt de knop 'naar de scholen' in beeld bij bovenstaande snelkoppeling. Hierbij een alternatief.

Terug naar boven