School, domein van de kinderen

Op de St. Jozef gaat het om de kinderen. Zij spelen en leren op school en maken een ontwikkeling door van kleuter naar achtste groeper. School biedt kinderen de gelegenheid te leren voor later. Wij willen dat de kinderen zich thuis voelen op school. De school is hun speel- en leeromgeving. Vandaar dat wij de school zien als het domein van de kinderen. De leerkracht, werkend in dit domein, is verantwoordelijk voor het optimaliseren van deze speel-leeromgeving. En zal samen met ouders in de rol van aanstuurder, uitdager, begeleider, ondersteuner en aanmoediger in het schoolse leven van de kinderen een rol spelen.

Om dit te realiseren hebben we een Pedagogisch Klimaat ontwikkeld dat een positief effect heeft op de kinderen en dit schoolse leven. Het is vormgegeven op basis van de theorie van professor Luc Stevens. Deze theorie gaat ervan uit dat ieder mens behoefte heeft aan relatie, competentie en autonomie. We hebben onze omgangsstijl met de kinderen rondom deze basisbehoeften gedefinieerd. Dit heeft geresulteerd in concreet leerkrachtengedrag, dat de hele dag door in ieder contactmoment met de kinderen te zien is. De leerkrachten stimuleren door deze pedagogische aanpak bewust de ontwikkeling van deze basisbehoeften.

Van kleuter tot achtste groeper en de ontwikkeling van de relatie, competentie en autonomie verloopt in verschillende fasen. Dit vraagt diversiteit in aanpak en begeleiding. De St. Jozefschool heeft daarom voor iedere bouw een verschillende op elkaar aansluitende inrichting.

Om school, domein van de kinderen, de visie rondom de ontwikkeling van de relatie, competentie en autonomie per fase van de basisschool naar kindniveau te vertalen zijn doelen per bouw geformuleerd. Deze worden in onderstaand affiche zowel grafisch als tekstueel weergegeven. U kunt in het menu links het domein van de 3 bouwen afzonderlijk aanklikken voor de specifieke visie per bouw of u klikt naar de gewenste bouw via deze linkjes: onderbouw, middenbouw of bovenbouw.


Terug naar boven