Uitgangspunten

De St. Jozefschool is een katholieke school waar iedereen vanuit de buurt welkom is. De leerkrachten stimuleren de kinderen zoveel mogelijk zich in te zetten voor de medemens, zich correct te gedragen ten opzichte van anderen en verdraagzaam te zijn. Zij geven daarin zelf het goede voorbeeld. De Jozefschool hanteert het klassikale systeem waarbij er ruim aandacht is voor de individuele verschillen van de kinderen. Er is individuele begeleiding voor kinderen die wat extra hulp nodig hebben en er is verrijkingsstof voor vlottere leerlingen. Op de Jozefschool streven wij ernaar dat alle kinderen hun talenten optimaal ontplooien.


Terug naar boven