Met o.a.

 • formatie...
 • data...
 • wat nemen de kinderen volgend jaar mee...
 • afscheid nemen van...
 • even voorstellen...
 • Cuserstraat fietsstraat...
 • lezen in de vakantie app...
 • schooltijden start 2020-2021...
 • zomeractiviteiten in de buurt...
 • Tekening van Tia...
 • hoe was het...
 • fijne vakantie...

Met o.a.

 • groepsverdeling schooljaar 2020-2021...
 • vakantierooster...
 • Mini Eindfeestje voor de kinderen...
 • bedankje biebouder...
 • MR wisseling...
 • gevonden voorwerpen...
 • eindtijd vandaag en volgende week vrijdag...
 • twee keer sport, spel en onderwijs in de zomervakantie...

 

met o.a.

 • we zijn er weer...
 • vakantie- en vrije dagenrooster...
 • op zoek naar Playmobil...
 • luisjes niet gecontroleerd...
 • Kies, coaching voor kinderen die met scheiding te maken hebben (gehad)...
 • sporten in amstelveen in de vakantie...
 • pleinsporten in Amsterdam...
 • studie gezinsleven in Coronatijd door UvA...

Met o.a

 • we zijn gestart...
 • gewone zaken pakken we op...
 • persoonlijk berichtje van Adjunct Jeanette...
 • vacature...
 • wanneer informeren wij u verder...
 • afgeschreven laptops te koop...
 • berichtje van de staatssecretaris Paul Blokhuis...
 • actie rugzakjes Because We Carry...

met o.a.

 • ondersteuning gewenst...
 • feedback...
 • mogen we straks weer open...
 • thuisbibliotheek...
 • Stoepkrijt...
 • Q&A ASKO...
 • Hinkelbaan...
 • IAmsterdam...
 • hulp gevraagd door BecauseWeCarry...

Met o.a.

 • studiedag...
 • zulu connect...
 • onderzoek naar verkeersveiligheid...
 • hartverwarmend...
 • online kinderboeken kopen via school...
 • Mattheus Passion niet op school...
 • gefeliciteerd juf...
 • we missen jullie...

o.a.

 • een bijzondere nieuwe wereld...
 • stap voor stap onderwijs op afstand optimaliseren...
 • Sint Jozefdag en schoollied...
 • vlogje Jeanette en Reina ter ondersteuning...
 • Mirakel biedt zg. vakantiecontract aan...

Met o.a.

 • crash course goed verlopen...
 • Carnaval succesvol...
 • breng- en haalbeleid...
 • rapportgesprekken...
 • op tijd komen...
 • the benefits of speaking Dutch...
 • fijne vakantie...

Met o.a.

 • staking en NOODPLAN...
 • Carnaval...
 • Audit...
 • activiteiten in de Voorjaarsvakantie...
 • klassiek in de Villa...

Met o.a.

 • briefje op bureau directeur...
 • uitnodiging Samenwerkings Verband Diemen...
 • groepen 6 naar Rijksmuseum...
 • lessen Boeddhisme...
 • ouderpetitie Ouders van Nu...
 • personeelstekort in de opvang...

Met o.a.

 • wereldreligie Boeddhisme...
 • Staking 30 en 31 jan...
 • Proces nieuwe schooltijden...
 • stand ouderbijdrage...
 • licht tip voor op de fiets...
 • Dynamo winteractiviteiten...
 • informatieavond 'meeleefgezin'...

Met o.a.

 • aandacht voor dankkaartje...
 • onderwijskwaliteit..
 • bonden roepen op tot staking...
 • tussentijdse formatieronde...
 • Kerst...
 • even voorstellen...
 • schoolkassa werkt...
 • Kerst in de St. Augustinuskerk...
 • kerstwens...

Kerstviering 2019

19-12-2019

Onze Kerstviering in de St. Augustinuskerk was erg mooi. 

Met o.a.

 • ASKO heeft inspectieonderzoek gehad...
 • MR bericht...
 • lerarentekort gedrende het jaar...
 • AOB roept wederom staking uit...
 • Sinterklaasfeest...
 • en nu.. op naar Kerst...
 • kerstbrief met activiteiten...
 • foute kersttruiendag...
 • juf Carolien gaat ons verlaten...
 • Actie Stop Luis Stop...
 • berichtje van Amsterdamse Theaterschool...
 • berichtje over kinderfysiotherapie...
 • berichtje van Stichting Meeleefgezin...

Met o.a.

 • VEERTIG JAAR in het onderwijs...
 • werkgroep schooltijden...
 • nieuwe Sinterklaas liedjes...
 • onze kinderen tegen rascisme...
 • maandag inning ouderbijdrage...
 • Beurstrommeldag...
 • schoolplein...
 • wigwam met takken van de boom...

met o.a.

 • proces andere schooltijden...
 • OR zoekt hulptroepen...
 • OR presenteert jaarrekening en begroting...
 • landelijke onderwijsstaking...
 • ouderpetitie over de stand van het onderwijs...
 • berichtje van ouder over vrijwilligersproject...
 • Sint Maartenoptocht in Randwijck...
 • twee berichtjes vanuit de St Augustinuskerk...

In verband met de landelijk oproep van de bonden tot staking is de school op 6 november dicht

Met o.a.

 • schoolreis Drievliet...
 • schoolreis Avifauna...
 • schoolreis Sprookjesbos...
 • uitje naar de waterduinen...
 • fijne herfstvakantie...

Met o.a.

 • oproep hulpouders kleuterbibliotheek...
 • vandaag boekenmarkt...
 • in gesprek met kinderen...
 • maak plaats, maak plaats...
 • op naar Canterbury...
 • opgeroepen tot staken...
 • fietsbelofte...
 • uitnodiging ouders thematafels Samenwerkingsverband...

Met o.a.

 • kennismakingsgesprekken..
 • Kinderboekenweek...
 • boekenverkoop op school...
 • schoolreisje...
 • Mini-marathon...
 • Ouder- en Kindteam op school...
 • herfstvakantieactiviteit...

Met o.a.

 • aanstaande maandag studiedag; de kinderen zijn vrij...
 • groepen 8 op kamp geweest...
 • di 24 sept schoolfotograaf...
 • MR, OR en klassenouders aan de slag...
 • extra Biebouders gevraagd...
 • te laat komen is 'not done'...

Met o.a.

 • welkom...
 • Gouden Weken...
 • informatieavond...
 • klassenouders...
 • datum schoolfotograaf...
 • minimarathon...
 • berichten vanuit school...
 • kamp gr 8...
 • schoolreisje 1 t/m 7...
 • wat gaan we doen dit jaar...
 • tekort aan leraren èn directeuren...
 • leerwerktraject...

Na heerlijke weken vakantie gaan we snel weer in het schoolritme van alle dag met de kinderen. WELKOM in het schooljaar 2019-2020!

Klik rechts voor de grote foto en zoek de juffen en meesters

met o.a.

 • wennen in de nieuwe groep...
 • wat hebben we nodig in de nieuwe groep...
 • juiste gegevens doorgeven...
 • helaas ouderbijdrage nog niet betaald...
 • afscheid en naar groep 3...
 • afscheid...
 • datum schoolfotograaf...
 • berichtje van Talententent...
 • op de valreep..
 • fijne vakantie gewenst...

Met o.a.

 • de nieuwe juf of meester...
 • even voorstellen...
 • eindfeest...
 • engels...
 • ouderbijdrage nog niet betaald...
 • leerkrachten zoeken klassenouders...
 • berichtje van Pinoké...
 • berichtje van atelier westerdok...
 • berichtje van Amsterdamse Jeugdtheaterschool...

Met o.a.

 • geslaagd...
 • onderwijsontwikkelingen...
 • verzoekje vanuit de kleuterbouw...
 • crew A4D in het zonnetje...
 • de mooiste klassenvlag...
 • ouderbijdrage nog niet betaald...

met o.a.

 • MR leden gezocht...
 • Avond Vier Daagse...
 • E-waste wedstrijd...
 • onderzoek verkeersveiligheid...
 • vakantierooster 2019-2020...
 • Iepje en Iepen...
 • herdenkingsmomentje voor meester Teun...
 • afscheidsfeestje juf Ingrid (Speelweide)...
 • samenwerking BSJ en LPK...
 • fietsbelofte...
 • informatieavond meeleefgezinnen...

met o.a.

 • Koningsspelen...
 • groep 8 kleurt 4 mei herdenkingsconcert...
 • Koningsdag in Villa Randwijck...
 • Mattheus Passion...
 • kleuterfeest...
 • fijne meivakantie...

Zuid Cup

08-04-2019

Afgelopen woensdag hebben de groepen 6 en de groepen 8 deelgenomen aan de Zuid Cup. De Zuid Cup was dit jaar een groot succes. Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen uit Amsterdam Zuid.

Met o.a.

 • wereldreligie Jodendom...
 • schoolvoetbal Zuid Cup...
 • uitnodiging Mattheus Passion...
 • Koningsspelen...
 • Paasontbijt / brunch voor en met elkaar...
 • Avond4Daagse inschrijving geopend...
 • OPR gevraagd...
 • 4 meiconcert in de St Augustinuskerk...
 • berichtje vanuit de St Augustinuskerk...

 

 

De vloer in alle lokalen zijn weer geboend! En dus... sloffen aan!

Met o.a.

 • de onderwijsstaking...
 • Palmpasen...
 • St Jozef kinder Mattheüs Passion...
 • kleuterfeest...
 • informatie en oproep Koningsspelen...
 • rapportgesprekken met kinderen evaluatie...
 • Cobra in school...
 • Thema kriebelbeestjes...
 • kleuterbibilotheek nieuw jasje...
 • berichtje van de St Augustinuskerk...
 • berichtje van het concertgebouw...
 • berichtje van een VU student...

Met o.a.

 • staking op 15 maart...
 • Cobra gestart...
 • veel belangstelling voor onze school...
 • s.v.p. gegevens doorgeven...
 • Carnaval was leuk...
 • berichtje van St. Augustinuskerk...
 • berichtje van de Oba...
 • berichtje van de zeilvereniging...
 • berichtje van RobotWise...

Staking op 15 maart

01-03-2019

St. Jozefschool is dicht

 

 

 

Met o.a.

 • Carnaval...
 • wisselingen zoals eerder genoemd...
 • Cobra project...
 • oproep voor meeleefgezinnen...
 • haal - en brengbeleid...
 • kleutergroep Krokus van start...
 • thema dieren groepen 1 en 2...
 • thema dieren groepen 3...
 • kunst in groep 5b...
 • verkeersveiligheid...
 • zeilen in een cadet...
 • moves...
 • Dynamo sport...

In de groepen 3 zijn wij momenteel bezig met het thema ‘de dierentuin’. Groep 3a heeft als hoofdthema ‘het aquarium’, groep 3b ‘de jungle’ en groep 3c ‘dieren uit de dierentuin’.

De kinderen mochten allemaal een knuffeldier mee naar school nemen. Rondom dit thema doen wij verschillende activiteiten in de klas en op het speelleerplein: dieren maken met K’nex, een plattegrond bouwen van Kapla, een informatiebord maken, poppenkast met dieren spelen, rollenspellen zoals de kassa bedienen en winkeltje spelen, dieren kleien/vouwen/plakken/tekenen en boeken over dieren lezen. Daarnaast kijken we diverse filmpjes over dieren en hebben we een woordweb gemaakt.

Juf Susanne Israëls, groep 3a

Met o.a.

 • uitnodiging 10-minutengesprekken via Parro...
 • landelijke onderwijsstaking vrijdag 15 maart...
 • sneeuwpret...
 • Kika opbrengst...
 • sponsorloop opbrengst...
 • excellentie...
 • gevonden voorwerpen...
 • groei van de school...
 • app voor vliegtuig overlast...
 • koffie in Villa Randwijck...

Met o.a.

 • schoolafspraken...
 • op tijd komen...
 • onze communicatie...
 • beleidsplan (hoog) begaafden...
 • studiedag maandag 21 januari...
 • AOB staking...
 • programmeerles...
 • uitnodiging rapportgesprekken...
 • Mattheus Passion...
 • Stemmen voor een wormenhotel...

Met o.a.

 • wisselingen van personeel...
 • Kika beren...
 • Secret Santa...
 • financiën OR...
 • bedankje aan penningemeester...
 • bedankje aan hulpouders...
 • haal en brengbeleid...
 • kleuters bezoeken kerststal St Augustinuskerk...
 • uitnodiging kraamvisite...
 • proeflessen op muziekschool...
 • jonger oranje talentendag...
 • kerstwens team...

 

gymspullen vergeten

07-12-2018

Zit er iets van uw huishouden bij?

Met o.a.

 • verslag kleuterthema...
 • sinterklaasfeest...
 • op weg naar kerst...
 • gymkleding op school...
 • laatste schooldag voor een vakanie...
 • berichtje van de St Augustinuskerk...
 • winterfeest in Aemstelpark...

Met o.a.

 • mediawijsheid...
 • stand van zaken groei school...
 • Sinterklaasfeest...
 • onderwerp studiedag team...
 • voorstellen nieuwe Ouder Kind Adviseur...
 • groep 8a bezoekt Nifterlake...
 • Kinderraad stelt een vraag...

Met o.a.

 • ouderbijdrage uitgelegd...
 • groepen 3 werken ook thematisch...
 • gymkleding gewenst...
 • bewegingsonderzoek...
 • schoenmaatjesproject...
 • Sint Maarten optocht Villa Randwijck...
 • Kerstmusical St. Augustinuskerk...

Met o.a.

 • blotevoetenpad...
 • GMR lid gezocht...
 • kennismakingsgesprekken...
 • ouderbijdrage geïnd...
 • studiedag team 29 oktober...
 • bericht van overlijden...
 • schoenmaatjesproject...
 • Talententent...
 • berichtje vanuit de St. Augustinuskerk..
 • fijne herfstvakantie...

Met o.a.

 • Kinderboekenweek...
 • boekenverkoop...
 • kamp groep 8...
 • schoolreisje...
 • aankondiging schoenmaatjes...
 • kennismakingsgesprekken...
 • mini-marathon...
 • Pabo-studenten zijn gestart...
 • Jacky in het zonnetje...
 • goede traktatie...

Met o.a.

 • schoolreisje...
 • tijden secretariaat...
 • begroting ouderbijdrage vastgesteld...
 • gymnastiek...
 • sponsorloop...
 • 10% boekenregeling...
 • schooltijden...
 • oproep voor een bankje...
 • wasmand vol...
 • berichtje uit de St Augustinuskerk...
 • medeleven Oss...

 

met o.a.

 • Catharina van Clevepark 10 ook St. Jozefschool...
 • welkom...
 • informatieavonden...
 • fotograaf...
 • privacy en 06 nummers...
 • opening Villa Randwijck...
 • schoolplein betreden...
 • bibliotheek op orde...
 • verkeersveiligheid...
 • cadet zeilen...

Op donderdag 2 augustus jl. is onze lieve, kleurrijke kleuterjuf Wendy na ziekte overleden.

 

Eindfeest

20-07-2018

Een eindfeest om van te smullen...

 

met o.a.

 • fotograaf...
 • gymnastiek...
 • eindfeest...
 • wat hebben ze in de nieuwe groep nodig...
 • groepsindeling...
 • opleider in de school...
 • berichtje van de bieb...
 • het schooljaar zit erop...
 • fijne vakantie...

In het vliegtuig... de kleutergroepen kregen vandaag les van een piloot en een stewardess .

Kleuterfeest

06-07-2018

Zon, muziek en dans. Wat een feest!

Met o.a.

 • kleuters vieren feestje...
 • dansfestijn 3 t/m 8...
 • nieuwe leerkrachten aangetrokken...
 • wijziging MR ouderleden...
 • Eindfeest: optreden podium en hulptroepen...
 • vakantiedip...
 • verzoek tot participatie onderzoek buikklachten AMC...
 • berichtje van de gemeente Amstelveen...

 

Let's SWING...

Met o.a.

 • groei van de school...
 • laatste loodjes...
 • Eindfeest...

met o.a.

 • te laat komen niet gewenst...
 • ouderbijdrage...
 • groei...
 • sporten...
 • Bosviolen naar WZC Buitenveldert...
 • Kinderraad boekt weer succesje...
 • speeltuin Goudestein...
 • Uitnodiging verkeersplein voor ouders...
 • open dagen muziekschool...

Dus werden er eigentijdse oplossingen bedacht....

Next gen games

25-05-2018

Groepen 6 en 7 sporten in het Olympsich Stadion

Met o.a.

 • AVG...
 • groei van de school...
 • AvondVierDaagse...
 • terugblik studiedag...
 • gr 6 en 7 naar de Next gen Games...
 • aanmelding 'brusjes'...
 • Open Dag muziekschool...
 • Mirakels sterrenjacht...

A4D was erg leuk!

Met o.a.

 • OMR lid gevraagd...
 • onderwijskwaliteit...
 • Koningsspelen...
 • Crash Course...
 • Koningsdag bij Villa Randwijck...
 • lezen in het zonnetje...
 • 4 mei herdenkingsconcert St Augustinuskerk...
 • scholierentriathlon...
 • UVA onderzoek...

Een zonovergoten dag stond op het programma van de Koningsspelen. Vele kleuters in het oranje en genoeg enthousiaste kleuterouders waren paraat om er een sportieve ochtend van te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Amsterdamse Bos op de ABNAMRO tennis - en voetbalvelden werden de middenbouwgroepen verwelkomd voor een sportieve ochtend vol rennen, gooien, dribbelen, hockey, touwtrekken, tennissen, korfballen, alternatief zaklopen, 'naar de heg en terugrennen' en nog veel meer.

Koningsspelen en dan uitgenodigd worden de voetbalvereniging R.A.P. op het Loopveld!

Met o.a.

 • terugblik studiedag teamleden...
 • nog geen sponsorloop...
 • verkeersverrassing...
 • Avond4Daagse...
 • wedstrijdzeilen...
 • gastgezinnen...
 • berichtje van The Green Challenge...

Met o.a.

 • studiedag teamleden...
 • nieuwe privacy wetgeving...
 • vacature OPR...
 • Paasviering...
 • plannen voor sponsorloop...
 • voortgang (ver) nieuwbouw...
 • Palmpasen...
 • tennisles in de gymles...
 • aanpassing beleid Veilig Klimaat...
 • jeugdkamp en Roboticokamp...

Palmpasen

26-03-2018

Samenwerken en iets voor een ander betekenen, dat kan met Palmpasen...

Met o.a.

 • berichtje over de staking van de voorzitter van de MR...
 • Palmpasen...
 • terugblik studiedag leerkrachten...
 • aankondiging studiedag 29 maart...
 • staking...
 • (S)Cool on Wheels...
 • Sint Jozefschoollied...
 • juf Annemieke met verlof...
 • juf Annekee stelt zich voor...
 • Ruilboekenkast...
 • Fietssleutels gevonden...
 • berichtje van de St. Augustinuskerk...
 • op tijd komen...

14 maart is de St. Jozefschool dicht vanwege de staking

Actie OP=OP

05-03-2018

De Amsterdamse Scholen en Besturen strijden tegen het lerarentekort en komen in ACTIE, want OP=OP

Alle kleutergroepen zijn naar het Tropenmuseum geweest!

Met o.a.

 • studiedag teamleden...
 • staking...
 • kinderraad...
 • nieuwe teamleden...
 • kleuters naar het Tropenmuseum...
 • weet u het nog...
 • fijne vakantie...

Met o.a.

 • bericht vanuit de MR...
 • AVI en DMT toetsen...
 • intekenen rapportgesprekken...
 • PO in actie roept op tot staking...
 • stagiaires...
 • zieke juffen en meesters...
 • Carnaval blijft leuk...
 • stepjes in het gebouw...
 • Campina schoolmelk....
 • linkjes naar de site...

Vrolijk verkleed...

Met o.a.

 • aankondiging communicatie groei van de school...
 • 'coolste baan' van Nederland...
 • ouderbijdrage graag overmaken...
 • koffie-inloop...
 • parkeren, niet voor ingang ondergrondse garage...
 • berichtje van Mirakel...
 • uitnodiging participatie onderzoeken UvA...

Met o.a.

 • schaatsen op de 'coolste baan van Nederland'...
 • bericht van de Kinderraad...
 • vogelhuisje gemaakt...
 • gesprekken...
 • bericht van meester Niels...
 • ICT...
 • Harry Potterboeken gevraagd...
 • ruilboekenkast...
 • schone broeken gevraagd voor kleuterbouw...

 

Kerstdiner

22-12-2017

Mooi versierd en mooi aangekleed en smikkelen maar!

Met o.a.

 • kerstochtenden...
 • kerstviering in de St. Augustinuskerk...
 • kerstdiner in de groepen...
 • edukans dozen...
 • goede doel: Nierstichting...
 • uitnodiging Kerstviering St. Augustinuskerk 23 dec...
 • team wenst ieder fijne feestdagen...

Een warme kerstviering in de St. Augustinuskerk. Veel dank aan de kerk dat wij zo hartelijk welkom zijn.

Iedere ochtend is er koor en tableau vivant.

 

Met o.a.

 • Sint en Pieten waren blij...
 • informatiebrief over Kerstperiode...
 • staking op 12 december...
 • opvang regelen via Mirakel of CompaNanny Zuidas...
 • betaald parkeren delen van Randwijck...
 • kindervieringen in de St. Augustinuskerk met Kerst...
 • fun en sportoer...

Met o.a.

 • berichtje van de MR...
 • berichtje van de kinderraad...
 • morgen studiedag team...
 • schoenendoos actie Edukans...
 • geen hekken openlaten...
 • Mirakel bestaat 25 jaar...

Met o.a.

 • wereldreligie Hindoeïsme...
 • Actie Edukans schoenendoos...
 • Sint Maartenoptocht Villa Randwijck...
 • Kerstgala opgenomen...
 • Aftrap campagne 'word ook leraar'...
 • op tijd komen een 'must'...
 • financën vanuit de OR...

Met o.a.

 • OR financiën...
 • incasso en verzoek tot betaling ouderbijdrage...
 • wereldreligie Hindoeïsme...
 • uitnodiging voor ouders Hindoeïsme...
 • brengen na de herfstvakantie...
 • schermen...
 • mini marathon...

Met o.a.

 • geweldig optreden Sint Jozefschool in het concertgebouw...
 • juf Ellens laatste werkdag...
 • foto's bestellen...
 • bieb geopend...
 • zang workshop en kerstmusical...
 • heerlijk bedanktaartje...

Vandaag voor het 'eggie'. Wat hebben alle 240 kinderen het geweldig gedaan! Complimenten en de juffen en meester zijn zo trots. Er werden 3 liedjes gezongen. En alle bewegingen verliepen exact synchroon. Geniet u maar maar mee! Meer woorden zijn niet nodig.

Vandaag de generale!

 

 

Juf Jeanette spreekt Jesse Klaver!

Juf Ellen gaat met pensioen

Met o.a.

 • goede doelen goed...
 • schoolreisje...
 • samenstelling MR...
 • samenvatting notulen MR...
 • aankondiging inschrijven kennismakingsgesprekken...
 • Kinderboekenweek...
 • inschrijven mini marathon Amsterdam...
 • spelen bij Mirakel...
 • uitnodiging voor de gezinsviering in de St. Augustinuskerk...

Met o.a.

 • hartelijk welkom...
 • juf Ellen met pensioen...
 • kinderen treden op in het Concertgebouw...
 • aanpassing jaarrooster...
 • luizenaanpak...
 • schoolreisje...
 • schoolfotograaf...
 • biebouders gezocht...
 • flessenactie voor Sint Maarten...
 • uitnodiging ouders speeltuin Goudestein...

De kinderen leren bij elk hoofdstuk van taal themawoorden en die komen gedurende de lessen van taal terug. Elke vier weken hebben de kinderen een toets waarin onder andere deze woorden worden getoetst. Uw kind heeft een blad meegekregen waarop die woorden staan. Zo bent u ook op de hoogte van die woorden en u kunt mooi ook met uw kind oefenen!

Hoe worden deze woorden getoetst? Uw kind ziet bijvoorbeeld in de toets een plaatje staan. Op dat plaatje staat een boom, een jongen, een meisje en een man. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd: Wie is er in gevaar? Ze moeten dan aankruisen of het meisje of de jongen in gevaar is. Het gevaar is een woord dat ze hebben geleerd in de klas. Er staat bijvoorbeeld ook een pijl naar de stam van de boom. Uw kind moet dan aangeven waar de pijl naar wijst. Ze kunnen kiezen uit: de kruin, de stam en de tak. De stam is een woord dat ze hebben geleerd in de klas.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u altijd bij ons terecht voor vragen.

Met vriendelijke groet,

Annemieke Feijen en Wijnanda van Marken.

Sint Jozefschool Amsterdam

Met o.a.

 • juf Lois in het zonnetje...
 • wat hebben we nodig in de nieuwe groep...
 • eindfeest...
 • dank aan klassenouders en biebouders...
 • dank aan OR en MR...
 • Mirakel zomerspelen voor iedereen...
 • het jaar doornemen...
 • fijne vakantie...

Harde plensbuien en natuurlijk met het zonnetje in het verschiet: Knal Eindfeest. Veel dank aan het geweldige OR team en de vele vrijwilligers!

met o.a.

 • welke juf of meester voor welke groep...
 • nieuwe leerkrachten stellen zich voor...
 • nieuwe MR ouders stellen zich voor...
 • verslag 1e ronde tafel gesprek MR...
 • positief bericht verkeerssituatie...
 • Ouderraad zoekt leden met meer dan 3 vinkjes...
 • veel methode boeken te koop voor 1€...

Kleuters ontroeren

07-07-2017

Een mooie voorstelling speciaal voor genodigden!

Met o.a.

 • veel ruimte in formatie...
 • MR notulen...
 • vanuit ministerie OCW...
 • Ouderraad zoekt versterking...
 • sneeeuwballengevecht in de gymzaal...
 • meisjes groepen 8 in ADO stadion...
 • bedankt voor de steun...
 • berichtje vanuit de Speelweide...

Met o.a.

 • voorstellen Adjunct-Directeur...
 • OMR nodigt u uit...
 • collectieve onderwijsactie op 27 juni...
 • opening doeltjes grasveld...
 • meester Teun boompje...
 • vakantierooster...
 • meisjesvoetbal zeer succesvol...
 • groep 8a wint E-Waste race...
 • Villa Randwijck nodigt u uit...

De groepen 8 van alle ASKOscholen hadden vandaag samen een sportdag.

Tijdens het speelkwartier wordt heerlijk buitengespeeld

Schoolvoetbal, winnen en verliezen en veel voetbalplezier!

Met o.a.

 • saamhorigheid...
 • succes voor Kinderraad...
 • (s)Cool on wheels...
 • e-waste actie...
 • niet parkeren...
 • CompaNanny Zuidas...

De beide groepen 8 hebben een speutocht in Randwijck gelopen met hotspots over de periode van de Tweede Wereld oorlog.

Op (leen)fietsen deelnemen aan het verkeer! 

Rolstoelbasketbal

14-05-2017

Een les rolstoelbasketbal om te ervaren hoe het is om te sporten met een fysieke beperking

 

 

 

 

 

 

Met o.a.

 • aankondiging informatie groeien...
 • aankondiging verwerking vragenlijst...
 • MR lid gezocht...
 • GMR lid gezocht...
 • Avond4daagse...
 • KINGveld...
 • vakantie leesapp...

KINGveld

11-05-2017

De kleuters gingen naar de beroepenmarkt!

Koningsspelen 2017

21-04-2017

Geen zonnetje maar wel droog! Geen bezoek van Koning en Koningin, maar wel veel hulp van sportieve ouders! Geniet u even sportief mee?

Met o.a.

 • Palmpasen en wandeling...
 • Pasen...
 • Mattheüs Passion...
 • werkgroep verkeersveiligheid...
 • Harmonisatiewet...
 • leerkrachten in het Rijks...
 • Koningsdag in de wijk...
 • herhaald stukje OMR over groei...
 • Tulpjes skypen met de juf...
 • update Avond4daagse...
 • Kunstkijkdagen groepen 8...
 • tijdelijke wisseling OKA...
 • sportieve teamleden...
 • uitnodiging Jesus Christ Superstar...

Met o.a.

 • Palmpaaswandeling door de wijk...
 • met kinderen van Nifterlake...
 • eieren zoeken...
 • Paascircuitjes...
 • eieren vanaf het balkon...
 • Mattheüs Passion...

Mattheüs Passion

12-04-2017

De Mattheüs Passion op een basisschool uitgevoerd door leerlingen van de basisschool? Ja natuurlijk.

 

met o.a.

 • Dino's in school...
 • kwaliteitsonderzoek...
 • uitnodiging voor Koningsdag in de wijk...
 • vervangingsproblematiek...
 • Avond4daagse...
 • schoonmaakactie geslaagd...
 • vakanties en vrije dagen volgend schooljaar...
 • Mondriaan...
 • vakantiekamp Licht en Lucht...
 • instroomgroep van start...
 • uitnodiging participatie onderzoek...

Dino's in school

28-03-2017

Dino's bestaan..... in de kleutergroepen! ahhh...

Het verhaal van zwerfafval dat in de vuilniszak belandt!

Met o.a.

 • lentekriebels...
 • groei, standpunt OMR, toelichting directeur...
 • Avond4daagse...
 • afsluiting Mondriaan...
 • landelijke schoonmaakactie...
 • berichtje van Mirakel...
 • berichtje van de St. Augustinuskerk...
 • Amsterdamse scholieren triatlon...

Met o.a.

 • Juf Eva heeft een nieuwe baan...
 • workshop gezonde school tijdens gymles...
 • aankondiging vragenlijst...
 • stagiaire stelt zich voor...
 • schoolvoetbal...
 • luizen en na de vakantie...
 • fijne vakantie...

leuke gymles met suikerklontjes tellen...

Alaaf... Alaaf...

15-02-2017

Vandaag een gewone dag met taal en rekenen op de St. Jozefschool... Ja leuk

Maar op St. Dartelhonk is het gewoon CARNAVAL

 

Met o.a.

 • voorlezen klein en groot...
 • informatie intekenen rapportgesprekken...
 • informatie over cito...
 • informatie over de plusgroep...
 • canaval in zicht...
 • sportief in de vrije tijd...

Met o.a.

 • mooie foto's op een winterdag...
 • nationale voorleesdagen...
 • Speelweide krijgt verlengde tijden...
 • Talententent uitgedeeld...
 • baby geboren...
 • St. Dartelhonk in zicht...

Beste Wensen

09-01-2017

Het team van de St. jozefschool wenst u de allerbeste wensen voor 2017!

. Gluren door de ramen van de lokalen...

Met o.a.

 • St. Jozefschool op de televisie....
 • Kerstdiner in de groepen...
 • kleuters bewonderen de stal in de kerk...
 • data in 2017...
 • luizenvrij naar school begint thuis...
 • opbrengst voor 'Het vergeten Kind ' bekend...
 • uitnodigingen St. Augustinuskerk en Kruiskerk...
 • ex-leerlingen winnen prijs...
 • vele andere nieuwtjes
 • groet aan u van het team...

Alle kleutergroepen brengen een bezoekje aan de St. Augustinuskerk om de prachtige Kerststal te bewonderen.

Kerst Muziekgala

20-12-2016

Onze school op TV bij het Kerst Muziekgala in Carre

Wat een geweldig en sfeervol welkom....

Met o.a.

 • Sinterklaasfeest...
 • goedzakken gevuld...
 • buitenbergingen...
 • personeelstekort in het PO...
 • parkeren in de buurt van school...
 • Kerstfeest...

Een dansende en verkeersverwarrende intocht en zeker ook sfeervol!

Sint en Veegpieten zijn er weer!

Surprises !

02-12-2016

Surprises, leuk om te krijgen en geweldig om te maken... En het gedicht niet vergeten natuurlijk. 'Ware dichters ontspruiten in het schijnsel van het maanlicht'

 

Pietengym een feest

29-11-2016

Pietengym is altijd leuk.

 

 

Met o.a.

 • Nieuwsbrief belangrijk...
 • welkom Sint en Pieten...
 • Sinterklaaskamer prachtig...
 • Sint Maarten bezoekje aan Nifterlake...
 • bezoekje aan de St Augustiunuskerk...
 • televisieopnames in school met BN-ers...
 • baby geboren...
 • wandelpieten in school...
 • lichtjes op de fiets bij Randwijck...

Kleuters brengen bezoekje aan de kerk...

 

Laat de Sint en zijn Pieten maar komen!

Na de herfstvakantie starten we met de zogenaamde tafeltoetsen. Elke vrijdag worden er 2 tafels getoetst. Het is fijn als jullie thuis een aantal keer met jullie zoon of dochter willen oefenen. Tot de kerstvakantie ziet het toetsrooster er als volgt uit:

Vrijdag 18 november: de tafel van 2 en 4.

 

Vrijdag 25 november: de tafel van 5 en 6.

 

Vrijdag 9 december: de tafel van 7 en 10.

 

Vrijdag 16 december: de tafel van 3 en 4.

 

Succes met oefenen!

Met o.a.

 • voorbereiding luizencontrole werkt...
 • ontwikkeling Management Team...
 • bericht van de Medezeggenschapsraad...
 • beweegtesten...
 • schoolpleinen...
 • kerstmusical in St,. Augustinuskerk...
 • klassenouders zoeken hulp...
 • stagiaires stellen zich voor...

Met o.a.

 • luizenproblematiek...
 • gezonde school...
 • Kinderraad...
 • vaststelling ouderbijdrage...
 • verzoek tot incasso...
 • gevonden voorwerpen...
 • villa Randwijck...

 

met o.a.

 • Kinderboekenweek...
 • op TIJD komen is een 'must'...
 • bibliotheekouders voor de kleuters gezocht...
 • uitstapjes hebben een doel...
 • geld gevonden op schoolplein...
 • pedagogisch klimaat...

groep 8 op kamp

28-09-2016

We naderden Vierhouten en dan...

Een mooie dag om op schoolreisje te gaan, dachten wij zo...

Bijzonder  speciale opening Johan Cruyff schoolplein en huldiging Olympiërs!

 

Met o.a

 • Christo...
 • wijziging datum studiedag...
 • ridders en kleuters...
 • verkeersveiligheid...
 • schoolfotograaf...
 • data...

mmmmmm, heerlijk koel, dat ijsje

 

muiderslot Madelief

15-09-2016

In de klas hebben we het over ridders en kastelen...

Hoe mooi is het dat we op bezoek mochten bij het Muiderslot.

 

 

Juf afwezig

14-09-2016

Op donderdag 13 oktober, 27 oktober en 10 november ben ik afwezig in verband met een cursus. Juf Heleen zal mij die dag vervangen.

Vandaag gaan we van start met Christo, de inpak kunstenaar.

 

met o.a.

 • Nieuwsbrieven, kwartaalberichten en mails...
 • wijziging in MT...
 • voorleeswedstrijd...
 • Schoolplein 14...

Data spreekbeurt

29-08-2016

Datum:

Naam:

Dinsdag 4 oktober 2016

Annesien

Dinsdag 11 oktober 2016

Eline

Dinsdag 25 oktober 2016

Noah

Dinsdag 1 november 2016

Babette

Dinsdag 8 november 2016

Pieter

Dinsdag 15 november 2016

Berrit

Dinsdag 22 november 2016

Djoeke

Dinsdag 29 november 2016

Kiki

Dinsdag 6 december 2016

Maxim

Dinsdag 13 december 2016

Fréderique

Dinsdag 20 december 2017

Hugo

Dinsdag 10 januari 2017

Benthe

Dinsdag 17 januari 2017

Senna

Dinsdag 24 januari 2017

Pelle

Dinsdag 31 januari 2017

Xavier

Dinsdag 7 februari 2017

Felicia

Dinsdag 14 februari 2017

Frank

Dinsdag 28 februari 2017

Maria

Dinsdag 7 maart 2017

Jurriaan

Dinsdag 14 maart 2017

Cato

Dinsdag 21 maart 2017

Bas

Dinsdag 28 maart 2017

Anna

Dinsdag 4 april 2017

Tjalling

Dinsdag 11 april2017

Jens

Dinsdag 18 april 2017

Mark

Dinsdag 2 mei 2017

Stan

Dinsdag 9 mei 2017

Matthijs

Dinsdag 16 mei 2017

Tijs

Dinsdag 23 mei 2017

Ies

Dinsdag 30 mei 2017

Catelijn

Welkom

28-08-2016

Lieve allemaal    laugh        !!!

Ik hoop dat iedereen een goede zomervakantie heeft gehad.

Met frisse moed beginnen we weer het nieuwe schooljaar.

Graag allemaal jullie schoolspullen (zie Nieuwsbrief van voor de zomervakantie) EN natuurlijk je agenda meenemen op de eerste schooldag.

Dinsdagochtend is de eerste gymles: gymkleding en gymschoenen zijn verplicht. Past alles nog?????

Tot maandag!

 

met o.a.

 • welkom in het schooljaar 2016-2017...
 • wat hebben we nodig...

Met o.a.

 • wat hebben we nodig in het nieuwe schooljaar...
 • geweldig succes van de Kinderraad...
 • even voorstellen...
 • eindfeest succesvol...
 • Ouderraad zoekt leden...
 • groepen 8 schenken...
 • Roboticalessen in groep 5b...
 • bellen blazen...
 • fijne vakantie...

Met o.a.

 • groepsbezetting schooljaar 2016-2017...
 • u mist...
 • nieuwe leerkrachten...
 • linkje naar geslaagd Eindfeest...
 • wat hebben we nodig volgend jaar...
 • samen afscheid 'vieren' is belangrijk...

Met o.a.

 • ouderbijdrage nog betalen...
 • aanmelden kinderen geboren in 2013...
 • Eindfeest...
 • doppen sparen...
 • Enquête Stadsdeel Zuid...
 • tweede versie data schooljaar...
 • waarom de juniweek...
 • Wk adoptiekids...
 • KinderRaad krant...
 • berichtje van Mirakel...
 •  

Met o.a.

 • veel sport...
 • atletiek toer maandag op school...
 • jaarkalender...
 • vakantierooster...
 • bezoek aan het Muiderslot...
 • oproep voor hulpouders bij het eindfeest...
 • berichtje van de zeilvereniging...
 • berichtje over een opa en oma Amsterdamse voorleeswedstrijd...
 • berichtje van de jeugd theaterschool...

Met o.a.

 • EK voetbal meisjes...
 • goed initiatief...
 • GMR leden gezocgt...
 • wettelijke bepalingen vakantieverlof...
 • doppen sparen...
 • Buitenspeeldag Goudestein speeltuin...
 • berichtje vanuit de Kruiskerk...

De St Jozefschool was maar liefst met vijf teams vertegenwoordigd op de Zuidcup. En de kleur van het gras was....

Je vraagt je soms af waarom de telefoon spontaan zo'n foto maakt:)

 

Vrijdagmiddag 13 mei hebben de groepen acht hun middag al basketballend doorgebracht. En wel bij het Olympisch stadion. En talentjes erbij hoor!

Met o.a.

 • meester Niels vertelt...
 • nieuwe MR oudergeleding stelt zich voor...
 • Verslag Zuidcup...
 • Bankeproject groep 7b...
 • Basketbal bij het Olympisch stadion...

 

Wij lopen de A4daagse en dat doen we zo!

Met o.a.

 • MR oproep voor leden...
 • Koningsspelen...
 • kleuters naar de geitenboerderij...
 • groepen  5 naar de Hortus van VUmc...
 • groep 5b in de ruimte...
 • hulptroepen gevraagd Avond4daagse...
 • groep 8a en het kamerorkest...
 • kleuters spelen ook op  de gang...
 • verantwoordingsgesprek...
 • berichtjes  van dynamo en art zuid...

koningsspelen

22-04-2016

 

Koningsspelen 2016

21-04-2016

Een bewolkte dag vol Koninklijke sportiviteit!

Speelleerplein

14-04-2016

In een Speelleerplein speel je en leer je!

Fietsen naar school, zeker met dit fijne weer!

Paasfeest

23-03-2016

In alle klassen is het Paasfeest.

Met o.a.

 • aanmelden Avond4daagse...
 • Palmpasen...
 • Pasen...

Palmpaasoptocht

21-03-2016

Wat een vrolijke optocht was het!

 

Escher in the house

18-03-2016

Kunstenaar Escher op t programma. En Pasen en dat lossen de kleuters zo op!

 

Leerlingen van groep 8b helpen de kleuters van de Margriet en de Bosviool. En dan ontstaat er weer iets moois!

Met o.a.

 • aankondiging Avond4daagse...
 • groep 4a naar het Woonzorgcentrum Buitenveldert...
 • studiedag teamleden...
 • handhaving parkeren...
 • Palmpaasstokken meenemen...
 • berichtje uit de St. Augustinuskerk...
 • berichtje uit de Kruiskerk...
 • lente in zicht...

Met o.a.

 • ouders geven les...
 • lezen...
 • verkeersveiligheid...
 • BSO Mirakel over pesten...
 • sporten in de voorjaarsvakantie...
 • berichtje van meester Niels...
 • fijne vakantie gewenst...

Met o.a.

 • Carnavalslinkjes naar de website...
 • bijzonder bezoek in de Zonnebloem...
 • als een leerkracht ziek is...
 • informatie over externe leuke activiteiten...

Carnaval 2016

03-02-2016

St. Dartelhonk in business!!!

 

Een aantal ouders heeft zich nog niet ingeschreven voor de rapportgesprekken van 8 en 9 februari.

Met o.a.

 • bezoek van het CvB van de ASKO...
 • excellente scholen, hoe zit dat...
 • de school danst dit jaar...
 • aanmelden broertjes en zusjes...
 • Carnaval komt eraan...
 • Moskeebezoek...

 

met o.a.

 • feest van drie Koningen in de tulp...
 • Talententent...
 • St Dartelhonk...
 • Raad van Kinderen voor groep 7b...
 • gevel is schoongemaakt...
 • nieuwe taalmethode en resultaten...
 • op het plein in Heerlen...
 • verkeersveiligheid rondom school...
 • puntje van orde...
 • Mirakelnieuws...

Met o.a.

 • Kerstviering in de kerk...
 • groep 7a en het Kerstverhaal...
 • talententent van Dynamo...
 • Glazen Huis...
 • donatie gaat naar Heerlen...
 • leerling van school geïnterviewd op 3FM...
 • mogelijk tv optreden familie in Heerlen...
 • fijne vakantie en 2016

Kerstviering

17-12-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met o.a.

 • KinderRaad...
 • voorstellen leden van de Kinderraad...
 • nieuwe taalmethode...
 • groep 8 en VO keuze...
 • goed doel met Kerst...
 • sponsorloop groepswinnaar...
 • blind vertrouwen...
 • stagiaire stelt zich voor...
 • berichtje uit de St. Augustinuskerk...

Blind vertrouwen

10-12-2015

Gymles met oogkleppen op. Hoe gym je dan?

Meester Niels heeft een Pietengymnastiekbaan gemaakt. Alle Hulppieten van de Sint brengen pakjes rond. Grote (groep 8) Pieten en kleine (Tulp en Margriet) Pieten helpen elkaar. Schattuggg

met o.a.

 • kleurwedstrijd winnen en dan...
 • wijzigingen doorgeven...
 • amsterdamse jeugdteJaterschool...
 • VU onderzoek...
 • berichtje uit de St. Augustinuskerk...
 • buurtmarkt...
 • linkjes naar de agenda...

Even meevaren met een van de prijswinnaars van de kleurenwedstrijd 'dromen...'

 

met o.a.

 • HH...
 • Sint Maarten...
 • als het licht uitvalt...
 • wereldgodsdient Islam...
 • moskeebezoek uitgesteld...
 • winnaars kleurenwedstrijd  'dromen over Sint'bekend...
 • tafeltennis op school...

Met o.a.

 • Inspectierapport...
 • Vaststelling en incasso ouderbijdrage...
 • nieuwe vloeren...
 • berichtje uit de St Agustinuskerk...
 • haal en brengen...
 • wereldreligie Islam...
 • gevonden voorwerpen...
 • hulptroepen...
 • onderzoek vanuit het AMC...
 • Cello spelen is leuk...

Het was rennen, zweten maar met veel plezier!

Proefjes in de middenbouw. water mengen met kleurstof, olie en bruistabletten. Kleurenlawine

Met o.a.

 • Sponsorloop...
 • machtiging OR ouderbijdrage...
 • stagiaires stellen zich voor...
 • naar het zorgcentrum...
 • schoolfotograaf...

Met o.a.

 • kom op tijd...
 • kennismakingsgesprekken...
 • Zappsport kijken...
 • schoolreisje...
 • beweegtesten...
 • kinderboekenweek...
 • financiën Ouderraad...
 • gymkleiding...
 • verkeersveilligheid...

Met o.a.

 • op tijd komen...
 • schoolreisje...
 • sponsorloop...
 • fotograaf...
 • luizen...
 • klassenouders...
 • Krakeling...
 • cursussen voor ouders...
 • praten over dood met kinderen...

Met o.a.

 • GMR vacature...
 • zeilen is leuk...
 • pech voor school...
 • gevonden voorwerpen...
 • juf Renate heeft een dochter...
 • data...

welkom op school

17-08-2015

Beste ouders en kinderen,

Welkom dit nieuwe schooljaar in groep 5a.

We maken er een fijn jaar van !

Juf Mariëtte en juf Wijnanda.
 

Met o.a.

 • aanvulling vakantierooster...
 • extra vrije dagen en studiedagen...
 • bijzondere eind- en starttijden...
 • agenda speciaal...
 • wat hebben we nodig in de groep...
 • vervolg greospbezetting...
 • nieuwe leerkrachten...
 • afscheidscadeau van de groepen 8...
 • BSO mirakel in de vakanie...
 • eindfeest...
 • fijne vakantie gewenst...

Met o.a.

 • groepsverdeling volgend schooljaar...
 • vakantierooster...
 • data en bijzondere tijden...

Met o.a.

 • eindfeest...
 • bijzonder feestje...

Met o.a.

 • kleuters en landen...
 • aankondiging wijziging woensdag schooltijd...
 • eindfeest...
 • groepen 4 naar Hermitage...
 • Poppenkast door leerlingen voor leerlingen...
 • verslag Zuid Cup voetbal...
 • bedankje van stichting Vajra...

Met o.a.

 • wielschoenen...
 • inspectiebezoek...
 • kleuters en groepen 3 naar Krakeling...
 • landenmarkt door ouders voor kleuters...
 • Stichting Sam...
 • Randwijckmarkt...
 • 2e op blokfluitconcours...
 • schoolzwemmen...
 • flessenactie voor Nepal...
 • individuele actie voor Nepal...

Met o.a.

 • voetbaltoernooi groep 7a
 • verkeersexamens...
 • berichtje van de ouderraad...
 • Avond4daagse...
 • Koningsspelen...
 • ZappSport...
 • berichtje van de GGD...
 • opvoedkundige trends...
 • flessen voor Nepal...
 • fijne vakantie gewenst...

Een bijzondere dag voor groep 7a. Zij waren uitgenodigd door het TV programma Zappsport om mee te doen. Een hele dag buiten met Naomi van As en Ron Boszhard: de selectie, sporten, wachten, lachen, juichen, aanmoedigen, teleurgesteld of blij zijn, les krijgen van professionals en tot slot THE BATTLE ROEIEN op de BOSBAAN.

Met o.a.

 • raad de jarige...
 • Koningsspelen...
 • meneer willem in het zonnetje...
 • goede start schooldag...
 • figuranten gezocht...

Met o.a.

 • 1 april grap...
 • trappen stroever...
 • berichtje Villa Randwijck...
 • berichtje uit de St. Augustinuskerk...
 • workshops bij Mirakel...
 • Pasen op de St. Jozefschool...
 • fijne Paasdagen...

Met o.a.

 • impressie Sint Jozefdag...
 • rapportage tevredenheidsonderzoek ouders...
 • gymnastiek en sport...
 • berichtje uit de Sint Augustinuskerk...

Met o.a.

 • verjaardag St. Jozefschool...
 • Palmpasen...
 • 4a gangkampioen...
 • Mirakel workshops...
 • behangrollen en kleuterbroeken gevraagd...
 • Randwijck Markt gaat van start...
 • ouderfeest Oppas(sen) 14 maart...
 • stichting Jarige Job...

Met o.a.

 • schooltuinen van Amstelveen...
 • Carnaval en vastenactie voor Stichting Jarige Job...
 • datum bekend ouderfeest Oppas(sen)...
 • Centraal Planbureau acht advies basisschool betere voorspeller...
 • sportdisco vanavond in de Michiel de Ruyter...

Met o.a.

 • contactpersonen...
 • tevredenheidsonderzoek...
 • verkeersveiligheid rondom school..
 • berichtje vanuit de St Augustinuskerk...
 • St Dartelhonk viert feest...

Met o.a.

 

 • cito toets normering aangepast...
 • Ouder Kind Adviseur...
 • Bezoek groep 7a aan woonzorgcentrum Buitenveldert...
 • Amsterdamse Boekhandel heeft activiteiten..

Met o.a.

 • contactpersonen...
 • kerst inloopdagen van de Uiterton...
 • Naschoolse activiteit turnen...
 • Santa Run...
 • de aller aller beste wensen...

kerstochtenden

17-12-2014

kersttaferelen en kerstmuziek

Kerstmaaltijd 2014

09-12-2014

Beste ouders,

 

Op donderdag 18 december om 17.30 uur tot 18.30 uur wordt het kerstdiner

in de Sint Jozefschool gehouden. Wie wil er wat lekkers maken? Wilt u de gerechten vanaf 17.15 uur aanleveren in de klas, graag zo warm mogelijk voorzien van opscheplepels. Er zullen dan ouders in de klas aanwezig zijn

om de gerechten in ontvangst te nemen.

 

Nr.

Gerechten

Aantal

Naam

1.

Gehaktballetjes

15

Sam

2.

Gehaktballetjes

15

Feline

3.

Mini pizza

12

Rosalien

4.

Mini pizza

12

Sarah

5.

Sushi- sausjes

30

Nout

6.

Kipkluifjes

15

Quint

7.

Kipkluifjes

15

Nikolai

8.

Worst in bladerdeeg

16

Huib

9.

Worst in bladerdeeg

16

Timo

10.

Fruitsalade

1  schaal

Guusje

11.

Fruitspiesjes

15

Milou

12.

Fruitspiesjes

15

Philine

13.

Brownies

15

Chiel

14.

Brownies

15

Florian

15.

Gevulde eieren

15  + servetten

Evi ?

16.

Gevulde eieren

15  + servetten

Margot

17.

Chocolade soesjes

1 schaal

Maud

18.

Pannenkoeken- zoet

20 stukjes

Catharina

19.

Pannenkoek   - hartig

20 stukjes

Ruben

20.

Kruiden boter/3 gesn.st.br

40 stukjes

Tessa

 

Drank

Aantal

 

21.

Fruit smoothies

3 liter +rietjes

Huib/Milou/JeroenJeroeno

22.

Kinderchampagne(J&J)

3 flessen

Darren

23.

Kinderchampagne(j& J)

3 flessen

Max

24.

Aanmaaklimonade-*

2 bussen

Anna-appelsap

25.

IJs aardbeien+ pl kommen

1 bak + lepels

Puck

26.

IJs vanille + pl kommen

1 baK+ lepels

Marijn

 

Geen varkensvlees

 

*appelsap

9 December 2014

 

 

Met o.a.

 • Sinterklaasfeest...
 • koersplan en schoolplan...
 • burgemeester Amstelveen bezoekt Randwijck...
 • op naar kerst...

decemberdrukte

24-11-2014

Beste groep 8A-ers,

 

In de week van 24 t/m 28 november is er geen spelling- en rekenhuiswerk om te maken.

Zo kan iedereen goed zijn toetsen leren (aardrijkskunde, topografie en engels) EN tijd hebben om bezig zijn met de surprise, het cadeautje en het gedichtje.

Met o.a.

 • schoenmaatjes gevonden...
 • speeltuin Goudestein...
 • leerlinge in Billy Elliot...
 • op tijd...
 • groep 3b naar Nifterlake...

Met o.a.

 • Schoenmaatjes...
 • schoolontwikkeling...
 • Audit...
 • linkjes naar de website...

Met o.a.

 • juf Annemarie met pensioen...
 • brengen van de kinderen...
 • tips voor naschools gesprekje...
 • beweegtesten...
 • buitenspeel onderzoekje...
 • Boeddhisme...
 • aankondiging incasso ouderbijdrage...
 • kerstworkshop Augustinuskerk...
 • jeugdschaatsen bij de Poelster...

De ouderbijdrage wordt binnenkort via incasso geïnd!

Met o.a.

 • foto's...

 

Met o.a.

 • schoolfotograaf en bestellen...
 • Boeddhisme...
 • ouderbijeenkomst Boeddhisme...
 • pianoconcert...
 • brengbeleid...

Kinderboekenweek

01-10-2014

Met o.a.

 • foto van de geopende bibliotheek...
 • Koeken en limonade...

Met o.a.

 • foto's...

Met o.a.

 • kennismakingsgesprekken...
 • meester Niels stelt zich voor...
 • juf Reina en de Ice-Bucket-Challenge...
 • schoolfotograaf...
 • Tv-serie Taart...
 • berichtje van de conciërge...
 • Regenbeleid...
 • 'op tijd komers' TOP...

schoolreisje

31-08-2014

Donderdag 18 september schoolreisje!

Vrijdag 19 september zijn de kleutergroepen vrij.

Donderdag 18 september gaan wij op schoolreisje

Gymles en zwemmen

28-08-2014

Zwemles en gymles in groep 5a.

Met o.a.

 • welkom...
 • 25 jaar juf...
 • Bevo-lessen...
 • muzieklessen...
 • even voorstellen...
 • Ice-Bucket Challenge...
 • verkeer...

Met o.a.

 

 • vakantiegroet...
 • wat hebben we volgend jaar nodig...
 • even voorstellen...
 • agenda...

Met o.a.

 

 • wie staat waar volgend jaar...
 • aanmelden broertjes en zusjes...
 • informatie Passend Onderwijs...
 • cultuur in alle bouwen...
 • vakantierooster...
 • agenda speciaal...
 • duikelstang geschonken aan school door de groepen 8...

Kleuterafscheid

13-06-2014

Met o.a.

 

 • foto's...

Met o.a.

 

 • OR-leden gezocht...
 • oproep hulptroepen Eindfeest...
 • Mirakel aan het woord...
 • Avond4daagse...

Koningsspelen

25-04-2014

Met o.a.

 

 • de foto's...

Met o.a.

 

 • Koningsspelen...
 • uitnodiging: Randwijck viert Koningsdag...
 • OR op zoek naar nieuwe leden...
 • laatste informatie over de Avond4daagse...

Met o.a.

 

 • Paasverhalen...
 • Talententent promoot Freerunnen...
 • Jesus Christ in de Augustinuskerk...

Met o.a.

 

 • baby geboren...
 • workshop meer- en hoogbegaafden...
 • bezoekje aan woonzorgcentrum Buitenveldert...
 • Palmpasen...
 • bijzondere optocht...
 • berichtje van de Augustinuskerk...

Met o.a.

 

 • Rodin website tentoonstelling...
 • veel zieke leerkrachten...
 • Nationale Boomplantdag...
 • Ouderfeest Oppas (sen) geslaagd...
 • gevonden voorwerpen...
 • berichtje van tennisclub AMVJ...

Met o.a.

 

 • Rodin in aantocht...
 • ouderfeest...
 • wetsvoorstel Jeugdzorg...
 • verbeterde verkeerssituatie...
 • berichtje van de St Augustinuskerk...

Met

 • foto's...

Met o.a.

 

 • schoolfruit...
 • St. Jozef ouderfeest Oppas(sen)...
 • Rapporten...
 • Carnaval...
 • studiedag...
 • vakantie...
 • ANWB streetwise tips voor ouders...
 • zwangerschapsverlof...

Met o.a.

 

 • resultaten oudertevredenheidsonderzoek...
 • Hajime...
 • nieuw gymnastiekmateriaal...
 • informatie rapportgesprekken...
 • ouderhulp gevraagd...
 • aankondiging ouderfeest...

Met o.a.

 

 • nieuw rapport...
 • Namasté...
 • juf Brecht verlaat de Jozefschool...
 • regenbeleid...
 • kleuter themahoek...
 • veel mededelingen...

Met o.a.

 • kerst...
 • bedankje...
 • week na de vakantie...
 • actie Filipijnen...
 • theaterschool...

Met o.a.

 

 • foto's...

Met o.a.

 

 • Sinterklaasviering...
 • op naar Kerst..
 • Kerstnieuws...
 • het goede doel...
 • zebra-actie...
 • actie Filipijnen...
 • leerkracht groep 6b gaat ons verlaten...

Met o.a.

 

 • tijden...
 • waar sta ik...
 • vrijdag 6 december...

Sinterklaasfeest

28-11-2013

Met o.a.

 

 • plaats en tijden...
 • kleuters werken in chocoladeletter fabriek...
 • Sint en Pieten schilderen...
 • Piet doet mini-loco...
 • Pieten op school...

 

Met o.a.

 

 • Sinterklaasnieuws...
 • actie Filipijnen...
 • Bosviool bezoekt zorgcentrum Buitenveldert...
 • groep 3b bezoekt Nifterlake...
 • zebra-actie...
 • contactpersonen: wat en wie...
 • sport na schooltijd...

Met o.a.

 

 • verantwoording financiën Ouderraad...
 • verslag MR vergadering...
 • schaatsvereniging de Poelster...
 • wereldgodsdienst Jodendom...
 • klassenouders vragen hulpouders...
 • villa Randwijck...

Met o.a.

 • wistudatje...
 • bericht van de St Augustinuskerk...
 • schooltuinen...
 • ouderbijdrage...
 • gesprekken met de leerkracht...
 • opgroeien in Zuid...
 • oproep over de jeugdzorgwet...

Terug naar boven