Ouderbijdrage 2014-2015

25-09-2014

Amsterdam, 25 september 2014

 

Ouderbijdragen 2014-2015 vastgesteld

 

Beste Ouders/Verzorgers,

 

Bij de start van ieder schooljaar worden in gezamenlijkheid door de Ouderraad, Medezeggenschapsraad en Directie de ouderbijdragen voor het nieuwe schooljaar vastgesteld.

De ouderbijdragen 2014-2015 zijn als volgt vastgesteld:

 

Ouderbijdrage

€ 80

Overblijfbijdrage

€ 80

Bijdrage schoolkamp groep 8 leerlingen

€ 90

 

Voor leerlingen in groep 1 t/m 7 betekent dit een totale ouderbijdrage van 80 + 80 = 160 euro.

Voor leerlingen in groep 8 is de totale ouderbijdrage 80 + 80 + 90 = 250 euro.

 

Toelichting:

Alle bijdragen zijn voor het nieuwe schooljaar ongewijzigd gebleven.

 

Betaling

Eind oktober vindt weer de jaarlijkse incasso van de ouderbijdragen plaats.

Graag wil ik de ouders die (nog) geen machtiging hebben afgegeven, uitnodigen om de ouderbijdrage voor eind oktober te voldoen of alsnog een machtiging af te geven.

Zie s.v.p. de bijlage bij deze brief voor de mogelijkheden tot betaling van de ouderbijdragen en tevens een invulformulier voor een machtiging tot automatische incasso.

 

Vertrouwende u zo voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

 

Mede namens Reina Atteveld

Directeur Sint Jozefschool

 

Ron Driessen

Penningmeester Ouderraad Sint Jozefschool

Email:  stjozef.or@askoscholen.nl

Terug naar boven