Palmpasen

26-03-2018

Palmpasen…

Afgelopen vrijdag heeft school weer aandacht besteed aan Palmpasen. De wijze waarop school dit een onderdeel van het curriculum laat zijn is divers. We kiezen er bewust voor onze kinderen iets mee te geven van de Bijbelse geschiedenis vanuit de visie dat wij als Katholieke school onderdeel zijn van de Joods Christelijke traditie. Daarnaast sluit het weggeven van een zelf versierde Palmpaasstok aan bij het schoolvak Burgerschap. Groep 8 nodigt de jongeren van Nifterlake uit om mee te gaan in de wandeling in de wijk. Onze groep 8 krijgt eerst rolstoelduwles bij Nifterlake in het gebouw en zij mogen daarna met de jongeren - samen met hun begeleidsters-  wandelen. Ook verblijden wij onze oudere buren van Woonzorg Centrum Buitenveldert (Cordaan) met deze Palmpaasstok. En bij Burgerschap hoort ook ‘leren samenwerken’: onze oudste kinderen knutselen samen met de jongsten van school aan de mooie stokken. De leerlingen van de groepen 7 voelden zich enorm verantwoordelijk voor hun medeschoolgenoten. Samen en iets voor een ander betekenen: het werkt met Palmpasen. 

 

 

 

Terug naar boven