Speelleerplein

14-04-2016

In de kleuterhal wordt zeer regelmatig rondom een thema een speelhoek ingericht. Op dit moment is dat een ‘boerderij in de lente’. In deze hoek spelen de kleuters hun spel met de woorden / taal die zij bij de ‘taalactiviteiten’ van de juffen hebben geleerd. Dus met spelen in zo’n hoek behalen we een scala aan onderwijsdoelen: naast taalontwikkeling (mondelinge taalvaardigheid: woordenschat, zinsbouw, creatief vertellen) en auditief (welke boerderij geluid hoor je hier) en o.a. ook sociale vaardigheden (hoe werk je op een boerderij, zorgen voor, wie is de baas), emotionele ontwikkeling (inleven in, fantasie etc),  en rekenen: inhoudsmaten van de flessen melk. Een waar spektakel voor de toeschouwer!

 

Terug naar boven