Missie en visie Onderbouw

In de onderbouw vinden wij het belangrijk dat de kleuters ‘vertrouwd raken’ met hun schoolomgeving voor de komende 8 jaar. Ze ontmoeten andere kleuters, maken vriendjes en vriendinnetjes en leren samenspelen en samenwerken (relatie). De kleuterklas daagt de kleuter uit zelf ‘taken’ uit te voeren (competentie). Het systeem bij het vrij spelen ontwikkelt het zelf keuzes maken (autonomie). De rol van de leerkracht is helder. De leerkracht creëert een omgeving waarin het vertrouwd raken ontstaat. Ouders gaan samen met de kleuter deze ontdekking van de nieuwe omgeving aan. Dit is mijn klas; mijn juf; mijn stoel; hier speel ik graag. De kleuter wil zijn papa en mama nog dichtbij hebben.

 


Terug naar boven