27 drie kleuters kleuren streek

In de visie van de Jozefschool is het ons streven de leerlingen te bewegen van ‘moeten en mogen’ naar ‘willen en doen’. Omdat willen en doen plezier geeft en plezierig leren, leert beter!
We streven ernaar het kind te ondersteunen in het vinden van zijn of haar eigen talenten. Dat het in onze school altijd gaat om het welbevinden en de ontwikkeling van het kind, mag duidelijk zijn. Steeds meer zal ieder kind zich in de loop van de schooljaren bewust worden van zijn of haar talenten. Daarnaast proberen wij hen met ons onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende toekomst.
De leerkracht is er voor, om het kind alle kansen van leren aan te bieden en hem of haar daarin te begeleiden. Op onze school doet het kind dat zowel individueel als in groepsverband, maar altijd in vertrouwen met elkaar. Wij als schoolteam werken er samen hard aan om deze visie van een lerende school steeds verder te ontwikkelen. 

Op de Jozefschool gaat het ons om de kinderen. Zij spelen en leren op school en maken een ontwikkeling door van kleuter naar achtste groeper. School biedt kinderen de gelegenheid te leren voor later. Wij willen dat de kinderen zich thuis voelen op school. De school is hun speel- en leeromgeving. Vandaar dat wij de school zien als het domein van de kinderen. De leerkracht, werkend in dit domein doet ertoe en is verantwoordelijk voor het optimaliseren van deze speel-leeromgeving. 

Om dit te realiseren hebben we een Pedagogisch Klimaat ontwikkeld. Het is vormgegeven op basis van de theorie van professor Luc Stevens. Deze theorie gaat ervan uit dat ieder mens behoefte heeft aan relatie, competentie en autonomie. We hebben onze omgangsstijl met de kinderen rondom deze basisbehoeften gedefinieerd. Dit heeft geresulteerd in concreet leerkrachtengedrag, dat de hele dag door in ieder contactmoment met de kinderen te zien is. 

De ontwikkeling van de relatie, competentie en autonomie verloopt in verschillende fasen. Dit vraagt diversiteit in aanpak en begeleiding. De St. Jozefschool heeft daarom voor iedere bouw een verschillende op elkaar aansluitende inrichting.

Om onze visie rondom de ontwikkeling van de kinderen te vertalen naar kindniveau zijn doelen per bouw geformuleerd. 

PK copy