36 met pappa naar school streek5 copyDe MR is er voor de ouders, kinderen èn leerkrachten.

Voor inspraak, instemming van grote plannen, en meedenken!

De MR denkt positief kritisch mee over het beleid en besluitvorming binnen de school, neemt een standpunt in namens de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Elke school is wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad te hebben. De MR heeft over een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsrecht.  De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en leerkrachten, bij de Jozefschool zijn er in totaal zes leden. Het schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit 3 ouders: vacant (Voorzitter), vacant en Annika van Meurs en 3 leerkrachten: Sandra Beckers, vacant en Tjitske Boringa. Volgens het reglement en de statuten van de MR worden elk jaar twee nieuwe ouder-vertegenwoordigers door de ouders gekozen, de zittingsduur van een MR-lid is twee jaar. Een lid kan zich daarna opnieuw verkiesbaar stellen. De MR vergadert ongeveer iedere zes weken, daarbij is vaak de directie gedeeltelijk op uitnodiging van de MR aanwezig. Ook ouders kunnen op hun verzoek aanwezig zijn, en altijd onderwerpen bij de MR aandragen. Voor de notulen van de MR ontvangt u via de mail van de nieuwsbrief een linkje naar een Teamsomgeving. Helaas is dat door de systemen tot op heden nog niet beschikbaar. Wij werken daaraan. Voor contact met de MR kunt u een mailtje sturen naar stjozef.mr@askoscholen.nl.