36 met pappa naar school streek5 copyEr zijn – zo is gebleken - altijd ouders of andere betrokkenen die de school financieel extra willen ondersteunen. Er was natuurlijk altijd de mogelijkheid om direct iets aan de school te doneren, maar dan was er het eventuele gevaar van een bestuurlijke of financiële verstrengeling met de reguliere middelen. Daarom is er een onafhankelijke stichting Vrienden van de St. Jozefschool opgericht. De eerst grote financiële steun aan school is gedoneerd rondom de opening van het nieuwe schoolgebouw. Dankzij deze vriendenstichting is de Mediatheek mogelijk gemaakt en kon de school televisies aanschaffen voor elke groep. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid de school te steunen? Dan kunt u een donatie overmaken op:
Bankrekening: NL16RABO0126241872
Ten name van: Stichting vrienden St. Jozefschool
Woonplaats: Amstelveen

Voor meer informatie, aanmelden als vrijwilliger of het doorgeven van ideeën en suggesties kunt u contact opnemen met: 
Nathalie Peleg of Marjolijn Meynen.