Stichting vrienden van de St. Jozefschool

Er zijn – zo is gebleken - altijd ouders of andere betrokkenen die de school financieel extra willen ondersteunen. Er was natuurlijk altijd de mogelijkheid om direct iets aan de school te doneren, maar dan was er het eventuele gevaar van een bestuurlijke of financiële verstrengeling met de reguliere middelen. Daarom is er een onafhankelijke stichting Vrienden van de St. Jozefschool opgericht. De eerst grote financiële steun aan school is gedoneerd rondom de opening van het nieuwe schoolgebouw. Dankzij deze vriendenstichting is de Mediatheek mogelijk gemaakt en kon de school televisies aanschaffen voor elke groep. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid de school te steunen? Dan kunt u een donatie overmaken op:
Bankrekening: NL16RABO0126241872
Ten name van: Stichting vrienden St. Jozefschool
Woonplaats: Amstelveen

U kunt ook direct een donatie doen. Klikt u voor uw IDeal betaling graag hier!

Voor meer informatie, aanmelden als vrijwilliger of het doorgeven van ideeën en suggesties kunt u contact opnemen met: 
Chris Kersenberg, Nathalie Peleg, Marjolijn Meynen en Dirk Klaasesz, penningmeester dklaasesz@planet.nl.

Doneren

Kies een bedrag
Ander bedrag
minimaal €10,-
Terug naar boven