origineel

De groepen 1 t/m 4
maandag, dinsdag en donderdag:  08.30u - 14.45u
woensdag:  08.30u - 12.30u
vrijdag:  08.30u - 12.00u

De groepen 5
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.20u - 14.35u
woensdag 08.20u - 12.20u 

De groepen 6 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:  08.30u - 14.45u
woensdag:  08.30u - 12.30u

De kinderen lunchen met de leerkrachten en spelen onder toezicht van pedagogisch medwerkers van Mirakel 30 minuten buiten. Dit verloopt volgens ons eigen continurooster: alle kinderen blijven op school. De kosten van deze TSO worden één keer per jaar bij ouders geïnd door de Stichting Ouderraad St. Jozefschool.

Dit huidige schooljaar wordt het proces vervolgd richting andere schooltijden.