origineel

 

 

 

De groepen 1 t/m 8 (minus groep 5)
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  08.30u - 14.30u
woensdag:  08.30u - 12.30u

Groep 5 (Villa)
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.20u - 14.20u
woensdag: 8.20u - 12.20u

De kinderen lunchen met de leerkrachten en spelen onder toezicht van pedagogisch medwerkers van Mirakel 30 minuten buiten. Dit verloopt volgens ons eigen continurooster: alle kinderen blijven op school. De kosten van deze TSO worden één keer per jaar bij ouders geïnd door de Stichting Ouderraad St. Jozefschool.