Webregels voor de website van de St. Jozefschool

Namen, foto’s en adressen

Kinderen worden alleen met de voornaam genoemd.

 • Er worden geen adressen, e-mailadressen en telefoonnummers genoemd, mocht dit voor de website toch noodzakelijk zijn, dan slechts na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
 • Er worden in het algemeen geen foto’s van individuele kinderen of close ups geplaatst, tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven door de ouders.
 • Er worden geen foto’s geplaatst van kinderen in badkleding.
 • Als er foto’s met daarop een aantal kinderen geplaatst worden, dan is de bijgaande tekst algemeen van aard en worden er, zoals gezegd, geen achternamen vermeld.
 • Als een ouder of personeelslid problemen heeft met een geplaatste foto, dan wordt hij na overleg met de directie verwijderd. Er wordt naar gestreefd dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie werkdagen, te realiseren.

Teksten en tekeningen

 • De teksten of tekeningen mogen niet kwetsend zijn voor anderen.
 • Het taalgebruik van een tekst mag niet grof zijn, beledigend of kwetsend voor personen.
 • De teksten mogen geen achternamen van kinderen bevatten. Let hier vooral op bij door kinderen aangeleverde kopij.
 • Als kinderen schrijven over andere kinderen, dan moet gevraagd worden of daar toestemming voor is (van dat kind of van de ouder).
 • De teksten van kinderen kunnen zonder opgaaf van reden worden veranderd of aangepast door de leerkracht.
 • Ook hier geldt: mocht een ouder of leerkracht problemen hebben met een geplaatste tekst, dan wordt deze na overleg met de directie eventueel aangepast of zo spoedig mogelijk verwijderd.

Verantwoording

De directie van de St. Jozefschool is eindverantwoordelijk voor de gehele website.
De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de actualiteit van de groepspagina’s. Zij kunnen hierbij worden geholpen door webouders, maar de verantwoordelijkheid blijft bij de leerkracht.
Indien u een storende fout ontdekt, graag deze zo snel mogelijk melden bij de directie of via website@sintjozefschoolamsterdam.nl.

Uw hulp en zorgvuldigheid kunnen wij hierbij goed gebruiken!


Terug naar boven