In groep 6 begint de bovenbouw. Dat betekent voor de kinderen een iets hoger werktempo.  Ook verwachten wij van hen een hogere mate van zelfstandigheid. De denkwijze wordt in deze groep abstracter. Bij rekenen worden de getallen groter, we gaan dieper in op breuken, procenten en het metriek stelsel. In het vak taal wordt een begin gemaakt met zinsontleding en woordbenoeming, leren de kinderen hoe zij een woordenboek moeten gebruiken en gaat het niveau van het schrijven van allerhande teksten omhoog. Natuurlijk wordt bij spelling het aantal spellingregels uitgebreid.

Bij wereldoriëntatie breiden we de aandacht uit van de directe wereld van het kind naar ons gehele land, behandelen we de prehistorie t/m de Middeleeuwen en krijgen we voor het vak natuur een eigen schooltuintje om te bewerken. Het leren plannen wordt uitgebreid met leren omgaan met de agenda. De creatieve vakken zorgen voor extra plezier in ons werk.

In groep 7 vervolgen we de leerlijn die in de groepen daarvoor is gevolgd. Aan het begin van het schooljaar gaan de kinderen nog een aantal weken naar de schooltuinen om te oogsten van wat ze in groep 6 hebben gezaaid. We eindigen in het najaar met twee binnenlessen, waarna de fameuze ‘Schooltuinensoep’ wordt gekookt. 
Ook doen de kinderen in groep 7 het theoretisch verkeersexamen en nemen ze deel aan het ‘Marietje Kesselsproject’, een bijzonder schoolproject waarin de kinderen geleerd wordt hoe zij zich kunnen redden in bedreigende sociale situaties zoals seksuele intimidatie, gepest worden of fysiek geweld. Vanuit het leerlingvolgsysteem wordt een voorlopig schooladvies Voortgezet Onderwijs gegeven.

Groep 8 neemt, omdat het voor de kinderen de laatste groep is op school, een bijzondere plaats in. Alle kinderen - van kleuter tot groep 7-leerling - zien op tegen de tieners van groep 8. Daarmee hebben de kinderen van groep 8 ook een voorbeeldfunctie voor de gehele school. Het jaar staat bol van de activiteiten. We werken hard om de kinderen dit jaar optimaal voor te bereiden voor de Cito-eindtoets en het Voortgezet Onderwijs. De Cito-toets, drie heel gezellige dagen, is een soort van second opinion om te zien of de verwachtingen in gelijke pas lopen met de resultaten. Kinderen gaan op bezoek op diverse VO-scholen in de regio Amsterdam en Amstelveen, en hopen dat ze meteen worden aangenomen. In de groep worden de kinderen ook voorbereid op het maatschappelijk leven. Van allerlei instanties komen gastsprekers vertellen of wij gaan er op uit. Er is natuurlijk ook veel ruimte voor plezier! De twee absolute hoogtepunten van groep 8 zijn het schoolkamp en de afscheidsmusical, waarna op het eindfeest hartstochtelijk afscheid genomen wordt van een plezierige, leerzame en veilige tijd op de St. Jozefschool!