In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen, schrijven en rekenen. Uw kind zal in groep 3 steeds langer een werkje gaan maken aan een eigen tafel. Maar, zeker in de eerste helft van het schooljaar gebeurt dit voor een deel spelenderwijs, d.m.v. bewegingen, spelletjes en liedjes. Op deze manier is de overgang van groep 2 naar groep 3 zo klein mogelijk. In de middag werken we vanuit verschillende thema’s. Verder knutselen we en doen we regelmatig een buitenactiviteit. Aan het eind van de middag mogen de kinderen vaak nog even spelen. Dit gebeurt -net als bij groep 1 en 2- d.m.v. een kiesbord. Er wordt in verschillende (thema)hoeken gespeeld en ook hebben we met de groepen 1 en 2 een gezamenlijk speel- leerplein.

We leren lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen‘. Daarvoor gebruiken we allerlei materialen. Deze materialen zijn zeer uitnodigend en divers, zoals wandplaten, letterdozen, ‘klikklakboekjes’, leesspelletjes en nog veel meer.

Het leren lezen loopt gelijk met het leren schrijven. We doen allerlei motorische oefeningen en we letten op een goede zithouding en potloodgreep. De kinderen leren de letters schrijven met de methode ‘Pennenstreken’. We schrijven in blokletters.

Voor rekenen gebruiken we de methode ‘De Wereld in Getallen’. In dit jaar leren we onder andere: verder en terugtellen t/m 100, splitsingen t/m 10, optellen en aftrekken t/m 10, optellen en aftrekken tussen 10 en 20, geld (alle munten + biljetten 5 en 10 euro), klokkijken hele uren, de dagen van de week en de maanden van het jaar.

Vanaf groep 3 beginnen de kinderen met Wereldorientatie. Wij gebruiken de methode Blink. In deze methode worden de vakken aardijkskunde, biologie, geschiedenis, internationalisering en ICT geïntegreerd aangeboden.

In groep 4 gaan we verder met lezen, schrijven en rekenen. Ook zullen we veel aandacht besteden aan taal, spelling en wereldoriëntatie.

We gaan aan de slag met de tafels (1 t/m 6 en 10), klokkijken (digitaal en analoog), + en - sommen tot 100. Ook zijn we het hele jaar bezig met het automatiseren.

Bij spelling richten we onze aandacht op het aanbieden van de klinkers en medeklinkers, woorden die eindigen op d/t, woorden met z/s, woorden met f/v, het verschil tussen de enkele en dubbele klinkers en medeklinkers en de daaraan verbonden klanken.

Tijdens de taallessen is er aandacht voor taalbeschouwing, woordenschat, leesbegrip en verhaaltjes maken. De kinderen leren de hoofdletters schrijven en toepassen.

We gaan verder met het technisch lezen ( tempo en langere teksten) en begrijpend lezen.

Voor het eerst houden de kinderen een boekbespreking en spreekbeurt.

Ook krijgen onze kinderen les in gymnastiek, levensbeschouwelijke vorming, muziek, handvaardigheid en Engels. Gymnastiek en muziek worden gegeven door een vakdocent. De zelfstandigheid blijven wij bevorderen door o.a. te werken met een weektaak. Naast het werken in schriften werken we regelmatig op Chromebooks.

In groep 5 starten we na het weekend de week met een vertelmoment. Er wordt samen in de kring, met duo’s en/of in hun eigen groepje verteld (coöperatief leren).  

Op het bord zetten we de planning voor die dag. Die bespreken we voordat we aan het werk gaan. Dit biedt de kinderen structuur en duidelijkheid. 
We besteden aandacht aan de datum, zodat kinderen elke keer even weer aan de kalender herinnerd worden: dag, maand en jaar. 

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van onder andere rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructies is er ook aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra instructie. Kleine vragen kunnen kinderen samen oplossen in hun eigen groepje. 

We maken een overzicht van alle taken die de kinderen in een week zelfstandig kunnen maken. Deze zijn verdeeld over 5 dagen. De taken worden voorafgaand doorgesproken. We stimuleren dat de kinderen zelf een bewuste keuze maken. Op maandag stellen de kinderen een persoonlijk leerdoel op. Dit leerdoel wordt op vrijdag geëvalueerd. 

Iedere dag wordt er door de kinderen gelezen. Het doel is om de leesmotivatie te bevorderen en leesmeters te maken, door teksten en woordrijen te lezen. Om hier afwisseling in te bieden, maken we gebruik van meerdere werkvormen en verschillende soorten teksten. 

Elke dag staan rekenen, taal, lezen en spelling op het programma. Verder zijn er ook nog vakken die één of twee keer per week aan bod komen; schrijven, Engels, beeldende vorming, begrijpend lezen en Blink. Blink is onze methode wereldoriëntatie. Ook gymmen de kinderen twee keer per week met onze vakleerkracht.