Logo TLiM 2

 

'The leader in me' is gebaseerd op de principes van de zeven gewoonten van effectief (zelf-) leiderschap. Deze principes zijn vertaald in een schools kader genaamd 'The leader in me'. Als school werken we volgens dit kader.

De principes van de zeven gewoonten (S.Covey) zijn natuurlijk niet nieuw. Het is voor ons echter wel vernieuwend. Het geeft ons namelijk een gezamenlijke taal die wij binnen de school kunnen gebruiken. Deze taal is erop gericht dat het kind centraal komt te staan bij het vormgeven van de eigen ontwikkeling. En dat is iets waar wij als schoolteam voor willen gaan!
De werkwijze richt zich met name op de talenten en betrokkenheid van kinderen. Op school leren we ze om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken.

In ons onderwijs ligt de focus niet meer op kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van onze kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken. Om leerlingen daar goed op voor te bereiden, is het belangrijk dat zij eigentijdse vaardigheden ontwikkelen. Deze levensvaardigheden helpen leerlingen zelf keuzes te maken in hun ontwikkeling. De Sint Jozefschool heeft hiervoor een bewezen pedagogische aanpak omarmd: ‘The Leader in Me’. Centraal in de aanpak staan de 7 gewoonten. ‘The Leader in Me’ is speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs.

 

De boom van de zeven gewoonten.

TheLeaderinMe v20221027                                                                                   

In school en in iedere klas hangt de boom van de zeven gewoonten. In de boom is te zien dat gewoonte 1 t/m 3 beginnen bij jezelf. Van jezelf groei je door naar goed samen kunnen werken door te werken aan gewoonte 4 t/m 6. Vanuit daar is de volgende stap om goed voor jezelf te zorgen en balans te vinden in de dingen die je doet.

Hieronder volgt een beknopte omschrijving per gewoonte: 

Gewoonte 1 : wees proactief
Ik ben trots op wie ik ben en ik weet wat ik wil. Ik neem initiatief en ik ben verantwoordelijk voor de keuzes die ik maak. Ik denk na over wat ik doe of zeg. Ik maak mijn eigen keuzes en bepaal mijn houding en mijn stemming. Ik geef anderen niet de schuld voor mijn acties. Ik doe goede dingen zonder dat dit aan mij wordt gevraagd.

Gewoonte 2: Begin met het eind in gedachten
Ik plan vooruit en maak doelen voor mijzelf. Ik doe dingen die ertoe doen en belangrijk voor me zijn en maak een verschil. Ik ben een belangrijk onderdeel van mijn klas en draag bij aan de missie en
visie van de school. Ik zoek naar manieren om een fijn persoon te zijn. 

Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst
Ik besteed mijn tijd aan dingen die op dat moment belangrijk zijn voor mij. Dit betekent dat ik nee zeg tegen dingen die ik niet zou moeten doen. Ik bepaal wat het belangrijkste is, maak een plan, en volg mijn plan. Ik houd me aan mijn voornemens en taken die ik bedacht heb.

Gewoonte 4: Denk Win Win
Ik zoek evenwicht tussen wat ik wil en wat anderen willen. Ik heb de moed om te zeggen wat ik wil en houd rekening met wat anderen willen. Als er conflicten zijn, zoek ik naar een win-win oplossing zodat we er allebei beter van worden.

Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Ik luister naar de ideeën en gevoelens van andere mensen. Ik probeer de dingen vanuit hun gezichtspunt te bekijken. Ik luister naar anderen, voordat ik mijn eigen mening geef. Ik vraag door als ik een ander niet begrijp. Ik durf ook mijn ideeën en mening te vertellen, nadat ik de ander heb begrepen.

Gewoonte 6: Creëer synergie
Ik waardeer de sterke punten van andere mensen en leer van hen. Ik kan respectvol met anderen omgaan, zelfs met mensen die anders zijn dan ik. Ik kan samenwerken in grote en kleine groepen. Ik wil de ideeën van anderen begrijpen. Ik weet dat het bij samenwerken niet gaat om mijn idee alleen. Het gaat ook niet om het idee van de ander. We komen samen tot een veel beter idee.

Gewoonte 7: Houd de zaag scherp
Ik zorg voor goed voor mijzelf door gezond te eten, te bewegen en genoeg te slapen. Ik leer op veel verschillende manieren en plaatsen, niet alleen op school, maar ook thuis en buiten. Ik neem ook de tijd om iets te doen wat ik leuk vind met vrienden en familie.