27 drie kleuters kleuren streekDe Jozefschool hanteert een systeem waarbij er ruim aandacht is voor de individuele verschillen van de kinderen. Ons lesplan is erop gericht dat alle kinderen hun talenten op een plezierige wijze ontdekken en ontplooien. Dat realiseren wij o.a. met behulp van het GIP model, een organisatievorm die de zelfstandigheid en autonomie van de kinderen bevordert en de leerkracht ruimte geeft om zowel klassikaal als in kleine groepjes leerlingen te begeleiden. Er is individuele begeleiding voor kinderen die wat extra hulp nodig hebben en er is uitdagende stof voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Op de Jozefschool streven wij ernaar dat alle kinderen hun talenten optimaal ontplooien en benutten.