27 drie kleuters kleuren streek

In het kader van ‘Passend Onderwijs’, waarbij de zorgplicht wettelijk in werking treedt, kunnen ouders hun kind met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op een reguliere school aanmelden.

De St. Jozefschool heeft daarnaast een onderwijs ondersteuningsprofiel geschreven en geeft hierin aan waar de kracht van de St. Jozefschool ligt en welke extra ondersteuning op welke wijze geboden kan worden. Een passend aanbod voor het individuele kind omschrijven wij via de volgende 5 onderwerpen: beschikbare extra begeleiding, aangepaste materialen en opdrachten, aanwezige expertise in het team, samenwerking met externe partners en fysieke voorzieningen in de school.

Het kan zijn dat de middelen en mogelijkheden van de school met het onderwijs arrangement niet toereikend zijn en een kind verwezen moet worden naar het Speciaal (Basis)Onderwijs (B)SO). 

Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het SOP van de St. Jozefschool bekijkt u hier