• Nieuwsbrief

rapport nog inleveren?
nieuwsbrief

vraagteken NieuwsbriefWist u dat...

 • de kinderen binnenkort hun rapport krijgen?
 • in ieder rapport altijd 'dit ben ik' getekend is?
 • 8ste groepers deze portretten aandoenlijk vinden?
 • zij 't zich vaak niet meer kunnen herinneren?
 • het Jozefschool rapport zo een juweeltje blijft?
 • er mogelijk nog rapporten niet ingeleverd zijn?

Tweede Kans Boekenmarkt...
Woensdag 25 januari is de start van de Nationale Voorleesdagen. Wij willen deze dagen openen met een Tweede Kans Boekenmarkt. Heeft u thuis nog leuke boeken in de kast die uw kind niet meer leest, dan mag uw kind dit boekje op school verkopen aan een ander kind. Daarvoor organiseren wij een markt. Uw kind mag op deze markt (speel- /gymzaal) een plekje kiezen om de boeken uit te stallen.
2023 jan boekenmarkt 4 copy
De markt is op woensdag 25 januari van 12.30-13.00 uur. Uw kind zal 10 minuten eerder uit de klas gaan om de boekjes (misschien op een meegenomen theedoek) klaar te leggen. Alle boeken worden allemaal voor dezelfde prijs, namelijk 50 cent, verkocht. Het maximale aantal te verkopen boeken is 10. Het mogen allerlei boeken zijn zoals prenten-, informatie- en voorleesboeken en het mogen ook anderstalige boeken zijn. Mocht uw kind uw hulp wenselijk vinden dan mag u uiteraard komen helpen. De boeken die niet verkocht zijn, worden weer mee naar huis genomen.
2023 jan boekenmarkt 3
Wilt u zelf boeken kopen met uw kind, kom dan graag naar de Tweede Kans Boekenmarkt! U bent van harte welkom. Graag cash geld (muntjes van 50 cent) meenemen. Of laat uw kind zelfstandig wat boeken uitkiezen. Geef dan graag uw kind cash geld mee. 
2023 jan afiiche tweekansboekenmarkt

De groepen 1 tot en met 4 zitten in de speelzaal beneden. De groepen 5 t/m 8 mogen hun marktwaar in de gymzaal uitstallen. En zo stimuleren wij samen met u het lezen van onze kinderen. Want lezen vergroot je wereld.
Met vriendelijke groet,
De boekencommissie (OR en team)

LiMborden zeven gewoonten in iedere lokaal...
Ons pedagisch klimaat wordt versterkt met 'persoonlijk leiderschap' door The Leader in Me. U heeft hier al regelmatig wat over gelezen en u doet natuurlijk thuis met ons mee. Deze eerste periode in januari staat 'Wees Proactief' centraal. Op school komt dit dagelijks aan de orde in taal en handelen.
2023 jan LIM bord 1
We hebben geheel in onze huisstijl (herkent u het?) nu mooie borden laten maken om taal en handelen visueel te ondersteunen. Deze borden komen in iedere groep te hangen en de magneetstrip geeft aan welke gewoonte op dat moment centraal staat en ingeoefend wordt. De huisstijl is overigens ontworpen door David van der Kooij (Verhaal in Beeld - Illustraties en ex-ouder van school). 
2023 jan magneetstrips LiM 2

Kickbokslessen op school...
De groepen 4 t/m 8 hebben deze week kennis gemaakt met kickboksen. De kickbokslessen werden gegeven door een ervaren kickbokstrainer. De kinderen hebben geleerd om een gevechtshouding aan te nemen, hoe ze moeten stoten en hoe ze zichzelf kunnen beschermen.
2023 jan Kickboksen 1
Bij kickboksen is spierkracht niet onbelangrijk. De push-ups, sit-ups, jumping jacks en sqats werden daarom niet overgeslagen. Aan het einde van de les mochten sommige kinderen een wedstrijdje tegen elkaar sparren. Dit onder luid gejuich van de kinderen.
2023 jan kickboksen 2
Voor de kinderen die enthousiast zijn geworden is er de mogelijkheid om proeflessen te nemen bij een kickboksschool in de buurt. Informatie hierover krijgt u volgende week.
Meester Sjoerd

Lerarentekort...
Het grote probleem treft ook de St. Jozefschool volop. Zo zijn we dit schooljaar door persoonlijke omstandigheden gestart met 3 fulltime ervaren (eigen) leerkrachten in de bovenbouw te weinig. We hebben na de herfstvakantie juf Femke weten aan te trekken, maar helaas heeft meester Stefan in januari vanwege reistijd ontslag genomen. We draaien door met de middelen en mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben en het Noodplan ons biedt. Zo hebben wij jaren geleden al gekozen om 'op te leiden'. Voor Amsterdam en met name voor ons bestuur en onze eigen school leiden wij Zij-instromers op en faciliteren wij tweejaarlijks Crash Courses. Los van de Crash Courses zijn wij sinds 2018 toe aan de opleiding van onze 9e Zij-instromer, meester Michael, en hebben vele WET-ters bij ons hun Werk-Ervarings-Traject (3 mnd 4 dg per week 'stagelopen') gedraaid. Op dit moment zijn dat Laura en Laura. Juf Tjitske is weer regelmatig op school en ondersteunt enkele uurtjes.   

Juf Monique gaat met pensioen...
Beste ouders en leerlingen, 
In 2011 ben ik op de Sint Jozefschool begonnen les te geven. Ik was gedurende verschillende jaren als groepsleerkracht in de groepen 6, 7 en 8 aangesteld. De laatste jaren werkte ik op verschillende dagen in verschillende groepen. Dit deed ik met groot plezier; verschillende leeftijden en verschillende niveaus in één week. Nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen. Ik ga met vervroegd pensioen. De reden is dat ik het fysiek steeds zwaarder kreeg. Het besluit was niet makkelijk om te nemen, omdat ik in mijn hoofd nog van alles wil doen. Echter, ik moet nu luisteren naar mijn lijf en mijn tempo.  Ik zal de kinderen, het lesgeven en mijn collega's gaan missen. Ik ben ervan overtuigd dat daarvoor in de plaats mooie, nieuwe dingen op mijn pad zullen komen. Ik dank iedereen die vertrouwen in mij heeft gesteld. Ongetwijfeld zal ik menigeen tegen kunnen komen in Amstelveen.
Hartelijke groet, 
Monique Kahmann 

P.s. gelukkig is Monique er nog tot 1 maart en ondersteunt zij in de ochtend wat groepen. En wij nemen met een gezellig samenzijn afscheid van haar. Wilt u Monique nog groeten? Schrijft u dan graag uw groet op een kaartje. Zij zal dat zeker waarderen.

Kom op tijd...
Een mooi voornemen is zeker 'kom op tijd'! Graag herhalen wij dat de les begint om 8.30u. Het is dan de bedoeling dat de kinderen klaarzitten in het lokaal. Zoals u weet is de meerderheid gewoon om 8.29 binnen. 't Is minutenwerk, maar chapeau voor die meerderheid. En wat fijn dat de kerkklok het weer doet en ons èn u al wandelend naar school de juiste tijd aanreikt. En kijk... ook die klok staat op 8.29u...
kom op tijd kerkklok en school
dus even de spurt erin... voor die belangrijke 8.30u.

Lost and Found...
Loop graag eens langs de kist met gevonden voorwerpen. Er ligt misschien een gymschoen, een t-shirt of een net nieuwe winterjas van uw kind in.
2023 jan gevonden voorwerpen

GMR (herhaalde)oproep aan ouders...
Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (hierna: GMR). 
Wat doe je als GMR-lid?
In de GMR buig je je over bovenschoolse beslissingen en beleid van het schoolbestuur en je denkt en beslist mee over de verdeling van de financiële middelen. Je vergadert met het CvB en RvT van ASKO. Het CvB legt alle belangrijke besluiten voor instemming en/of advies voor aan de GMR. Je start in een bijzondere tijd:

 • landelijk een groot lerarentekort;
 • in februari nieuw ASKObestuur.

Dit vraagt wel wat van jou: ben je leergierig, heb je tijd om stukken te lezen en ben je 12 x pj ’s avonds beschikbaar, dan zien wij je aanmelding graag tegemoet. 
Wie kan zich verkiesbaar stellen?
Als kandidaat voor de oudergeleding moet je één of meerdere kinderen op een ASKO school hebben zitten, liefst nog een aantal jaren.
Vergaderingen
De GMR vergadert ongeveer 5 x pj met het CvB, meestal op dinsdagavond vanaf 20.00 uur. Als GMR bespreken wij op een aparte dag vooraf de ingestuurde stukken, een week ervoor vanaf 20:00 uur. Verder is tenminste 2x pj een vergadering met de RvT. De vergaderingen zijn via Teams.  
Aanmelden?

Ben je geïnteresseerd, stel je graag kandidaat. Bij meerdere kandidaten volgen er verkiezingen waarbij de MR’en van de scholen stemrecht hebben. De uitslag wordt dan binnen 4-6 weken bekendgemaakt.  Voor vragen en/of aanmelding (incl. motivatie) stuur je een mail naar GMR.asko@askoscholen.nl t.a.v. Samir Lalami en o.v.v. GMR-verkiezingen. Meer over de GMR van de ASKO, inclusief de huidige leden, vind je hier.

 

agendaBelangrijke data...

 • woe 25 jan vanaf 20.00u intekenen gesprekken...
 • vr 27 jan rapport gr 8...
 • do 2 feb rapport gr 2 t/m 7...
 • ma 6 feb t/m vr 10 feb rapportgespr...
 • ma 6 feb t/m vr 10 feb adviesgespr gr 8...
 • di 7 feb kd vrij om 12.30u...
 • vr 10 feb kd vrij om 12.30u...
 • woe 15 feb Carnaval...
 • vr 24 feb studiedag team; kd zijn vrij...

Met vriendelijke groet,
Harro Rooijendijk en Reina Atteveld
schoolleiding