36 met pappa naar school streek5 copyDe ouderbijdrage is een -vrijwillige- bijdrage aan de extra kosten van school voor 'leuke activiteiten' voor de kinderen. De bijdrage is onder andere bestemd voor het sinterklaasfeest, kerstfeest, lief en leed potje voor de klassen, schoolreisje, schoolfeest, sportdag, afscheid van groep 8 en culturele activiteiten. Zonder deze bijdrage zijn al deze activiteiten helaas niet mogelijk. Op de jaarlijkse vergadering van het bestuur van de Ouderraad met de oudergeleding van de MR in bijzijn van de directeur wordt de begroting, na te zijn gecontroleerd door de kascommissie goedgekeurd. De ouderbijdragen worden beheerd door de penningmeester van de ouderraad, in overleg met de Medezeggenschapsraad.
Het is een vriendelijk en ook dringend verzoek aan alle ouders om deze jaarlijkse bijdrage binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. De ouderbijdrage is dit schooljaar voor de groepen 1 t/m 8 vastgesteld op € 90,- per kind. Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd van € 90,- Via 'Schoolkassa' stuurt de directie u een betalingsverzoek zodat u aan de ouderbijdrage kunt voldoen.


Overblijfbijdrage
Op school geldt een eigen variant van het continurooster, alle kinderen blijven over. Voor dit overblijven geldt een overblijfbijdrage, dit jaar is die vastgesteld op € 90,--. De inning van de TSO bijdrage vindt tegelijkertijd paats met de inning van de ouderbijdrage. Hiervoor ontvangt u een betalingeverzoek via 'Schoolkassa' van de directie. Ouders voor wie dit bedrag een probleem oplevert en een uitkering op bijstandsniveau ontvangen, kunnen via het stadsdeel in aanmerking komen voor een vergoeding. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de directie.