Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Klik hier voor de meest actuele informatie. 
 
Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.
U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
 
Informatie-ochtenden
Wij organiseren regelmatig informatieochtenden. Heeft u hiervoor interesse? U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze administratie op nummer 020-6432020, tussen 8 en 15 uur.
 

Voorrangsscholen
Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool.
Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. 

Wat moet u doen?
Als onze school uw eerste voorkeur heeft, lever dan het voorkeursformulier in bij ons op school.


• Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
• Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
• Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
• Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.


Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt en 9 maanden voordat uw kind vier wordt, krijgt u bewijs van registratie. 
Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.
 
Aanmelden en inschrijven
Ná de plaatsingsronde van de gemeente Amsterdam krijgt u bericht van de school of uw kind bij ons geplaatst is of niet. Indien uw kind bij ons op school geplaatst is, kunt u hier het aanmeldingsformulier en het formulier gebruik beeldmateriaal van de school downloaden. In ons bericht staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school.